Spesialgrupper

Norsk Bibliotekforening har spesialgrupper innen forskjellige interesseområder. Alle medlemmer i NBF kan melde seg inn i spesialgrupper, mot en liten ekstrakontingent.