Søk stipend

Er det et kurs du gjerne skulle ha gått på? Noe du har lyst til å få gjennomført? Nå kan du søke stipend hos oss.

Alle personlige medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan søke stipend. Relevante formål kan være kurs, konferanse, workshop eller studiereise, men vi vurderer også andre formål. Aktiviteten det søkes om støtte om, skal gjennomføres innen februar 2022.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om og om du skal oppgi andre finansieringskilder. Stipendmottakerne skal redegjøre for hva stipendet er gått til i en rapport, og kan bli spurt om å presentere stoff på våre nettsider eller i andre av foreningens kanaler.

Retningslinjer for søkere

1. Søkeren må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening.

2. Formålet for stipendet er å utvikle faglig kompetanse.

3. Stipend kan bare tildeles enkeltpersoner.

4. Søknaden må inneholde budsjett og det skal oppgis eventuelle andre instanser det søkes om støtte fra, samt beløp.

5. Har du fått stipend tidligere, må du vente i fem år før du søker igjen.

6. Søkere kan ikke søke om midler til avsluttede tiltak eller aktiviteter.

7. Stipendmottakere forplikter seg til å avlevere en skriftlig oppsummering/rapport til NBF når aktiviteten/tiltaket avsluttes.

Søknadsfrist: 9. mai 2021.

Søknaden sendes nbf@norskbibliotekforening.no.