Søk stipend for å delta på Next Library 2023

Den internasjonale konferansen Next Library avholdes 14.-16. mai 2023 i Århus, Danmark. Vi i Norsk Bibliotekforening ønsker å bidra til at flere bibliotekansatte skal få mulighet til å  delta her.

Next Library er en spennende arena for utvikling og nettverksbygging. Vi lyser ut to stipend à 7.500,-, som skal gå til å dekke deltakeravgift pluss deler av reise eller opphold. De overskytende utgiftene må stipendmottakerne dekke fra andre kilder.  

Registrering til konferansen åpner i februar 2023.

Du kan lese mer om Next Library her

Alle personlige medlemmer i Norsk Bibliotekforening er velkommen til å søke om stipend.

Stipendsøknaden skal inneholde en begrunnelse for hvorfor søkeren skal få stipend.
De som mottar stipend skal i etterkant skrive en rapport eller tekst om deltakelsen på Next Library, som vil publiseres i Norsk Bibliotekforenings kanaler.

Retningslinjer for søkere

1. Søkeren må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening.

2. Formålet for stipendet er å utvikle faglig kompetanse gjennom deltakelse på Next Library 2023 i Århus, Danmark.

3. Stipend kan bare tildeles enkeltpersoner.

5. Har du fått stipend tidligere, må du vente i fem år før du søker igjen.  

6. Stipendmottakerne skal levere en skriftlig rapport til NBF innen 01.07.2023.

Søknadsfrist: 30. november 2022

Søknaden sendes til nbf@norskbibliotekforening.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!