Råd, utvalg og komiteer

Alle utvalgene gjelder for perioden 2018-2020.

Internasjonalt utvalg

Vårt kompetanseforum for bistandsprosjekter og internasjonalt arbeid. Det internasjonale arbeidet bygger på de tradisjonelle alliansepartnerene IFLA, EBLIDA og Norsk Bibliotekeforenings nordiske søsterorganisasjoner.

Leder: Mariann Schjeide
Jorun Systad
Almuth Gastinger
Anna Tereza Barbosa da Silva

Opphavsrettsutvalget

Rådgivende organ i spørsmål om Åndsverkloven og Pliktavleveringsloven med tilhørende forskrifter og eventuelle andre opphavsrettslige problemstillinger. Utvalget skal ha dialog med Nasjonalbibliotekets juridiske kompetanse ved behov.

Leder: Harald Bøhn
Marit Vestlie
Kim Talleraas
Tor Arne Dahl
Hege Charlotte Lysholm Faber

Utvalg for litteraturpolitikk

Rådgivende organ i spørsmål som innkjøpsordningen og litteratur-, lese- og språkpolitikk. Utvalget følger med i aktuell samfunnsdebatt innenfor disse spørsmålene.

Leder: Ole Ivar Burås Storø
Øystein Espe Bae
Stig Elvis Furset
Rita Mundal
Åse Kristine Tveit

Utvalg for digital tilgang

Rådgivende organ i spørsmål om e-bøker, e-lydbøker, nasjonale lisenser, Open Access og andre digitale kunnskapskilder i bibliotek.

Leder: Heidi Hovemoen
Lars Egeland
Grethe Johannesen
Ørjan Persen

Valgkomité

Leder: Cathrine Undhjem
Unni Knutsen
Nina Stenbro
Sissel Merethe Berge
Jonas Svartberg Arntzen
Vara: Øystein Stabell

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Rådgivende organ i spørsmål om gratisprinsippet, integrering, tilgang til informasjon og kunnskap. Utvalget skal følge med i den aktuelle samfunnsdebatten om ytringsfrihet og demokrati, både nasjonalt og internasjonalt.

Leder: Anne Kristin Undlien
Mari Eeg
Camilla Sørbye
Siri Haga Torgersen

Utvalg for spill

Rådgivende organ i spørsmål om spill som tilbud og aktivitet i alle typer bibliotek. Utvalget skal arbeide for kompetanseheving, kunnskap om praksis og distribusjonsordninger.

Leder: Thomas Brevik
Per Eide
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
Oda Amalie Rosenkilde
Anders Grønning

Kontrollkomité

Leder: Per Olav Sanner
Trond Minken
Gøril Hesstvedt
Mette Henriksen Aas

Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek

Rådgivende organ i spørsmål om eksisternede og kommende teknologier og hvordan disse påvirker bibliotekenes fremtid.

Leder: Leon Bang-Hetlevik
Andrea A. Gasparini
Kyrre Traavik Låberg
Jonas Svartberg Arntzen