Handlingsplan 2018-2020

Vi skal styrke bibliotekenes rammebetingelser

 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for at det utvikles en sammenhengende politikk for alle typer bibliotek.
 • Norsk Bibliotekforening skal fremme et nasjonalt bibliotekløft til folkebibliotek gjennom en bibliotekmilliard.
 • Norsk Bibliotekforening skal argumentere for økte midler til alle typer bibliotek.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for gode nasjonale fellestjenester og et velfungerende fjernlånssamarbeid.
 • Norsk Bibliotekforening skal foreslå statlig finansiering av nasjonale lisenser og Open Access.
 • Norsk Bibliotekforening skal medvirke til at alle utdanningsbibliotek blir en integrert del av sine institusjoner og det nasjonale biblioteksamarbeidet.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for at reformer og sammenslåinger skal styrke bibliotekene.
 • Norsk Bibliotekforening skal bidra til sidestilling av trykt og digitalt materiale i bibliotekene.

Vi skal gjøre bibliotekene synlige

 • Norsk Bibliotekforening skal løfte fram bibliotek som arena for livslang læring.
 • Norsk Bibliotekforening skal synliggjøre bibliotekenes betydning for lese- og skriveferdigheter og kunst- og kulturopplevelser.
 • Norsk Bibliotekforening skal fremme bibliotekenes digitale tjenestetilbud.
 • Norsk Bibliotekforening skal vise hvordan bibliotek er inkluderingsarenaer som minsker utenforskap.
 • Norsk Bibliotekforening skal løfte frem mobile bibliotek for å sikre tjenestetilbudet til alle, uavhengig av hvor de er og hvor mobile de er.
 • Norsk Bibliotekforening skal gjennom fokus på suksesser og nye tjenester i sektoren fornye og spisse fortellingen om bibliotekets rolle og effekter i en digital tid.

Vi skal samarbeide

 • Norsk Bibliotekforening skal få politisk gjennomslag gjennom samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner.
 • Norsk Bibliotekforening skal hente inspirasjon til norske bibliotek med internasjonale møter og formalisert kontakt med våre søsterorganisasjoner.

Vi skal utvikle organisasjonen

 • Norsk Bibliotekforening skal styrke organisasjonen gjennom satsing på tillitsvalgte på alle nivåer.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for å rekruttere nye medlemmer.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide frem et revidert prinsipprogram til neste landsmøte.