Innspill til Nasjonal bibliotekstrategi

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 skal revideres. Norsk Bibliotekforening har forslag til flere tiltak både når det gjelder bibliotekplaner, formidling, samarbeid og utvikling og infrastruktur.

Fra forslag til tiltak:

  • Bibliotekstrategien skal inngå som en del av regionale og kommunale planer.
  • Alle fylker og kommuner skal ha en egen bibliotekplan, slik de har i Sverige.
  • Legge til rette for mer selvbetjening i bibliotek uten at det erstatter kutt i betjent åpningstid.
  • Arbeide for at sammenslåing av bibliotek og innbyggertorg ikke går på bekostning av det bibliotekfaglige.
  • Sikre gratis tilgang til digitale lokale- og regionaviser.
  • Revitalisere bibliotekenes primærrolle som litteratur- og kunnskapsformidler
  • Bibliotekene skal arbeide mer fokusert på mangfold, inkludering og bærekraft.
  • Opprette et nasjonalt nettverk for skolebibliotek.
  • Helsebiblioteket må styrkes og inngå som post på statsbudsjettet.

Les alle forslagene til tiltak:

Innspill til revidering av nasjonal bibliotekstrategi til Nasjonalbiblioteket

Innspill til ny nasjonal bibliotekstrategi

Norsk Bibliotekforening spiller også inn punkter til Kultur- og likestillingsdepartementet som bør inn i et arbeid med en ny nasjonal bibliotekstrategi 2025-2030:
Innspill til ny Nasjonal bibliotekstrategi 2025-2030

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!