Ingen endring for skolebibliotek

Utdanning- og forskningskomiteen har nå gitt sin innstilling til Opplæringsloven. Dessverre ble det ikke flertall for å endre regjeringens forslag til lovtekst om skolebibliotek.

Det betyr at lovteksten blir som tidligere, og ulikhetene i skolebibliotektilbudet vil fortsette. SV og Rødt foreslo en utvidet lovformulering og det samme gjorde Venstre. Men flertallet støttet regjeringens forslag.

I innspillsmøtet 22. mai om Leselyststrategien, snakket alle om skolebibliotek. Og skolebibliotek var det sterkeste ordet i ordskyen som departementet fikk laget etter alle innleggene.

Det har vært stort engasjement for skolebibliotek i den senere tiden , med kampanjer, aviskronikker og innlegg. Norsk Bibliotekforening har hatt møte med politikere og aktører som har vært engasjert i denne viktige saken.

Norske tiåringer skårer dårligst på leseglede av samtlige 65 land i følge den internasjonale PIRLS-undersøkelsen. En av fem tiåringer har også svake leseprestasjoner. Lærerne alene kan ikke løse dette problemet. Gode skolebibliotek vil kunne bøte på både dårlige leseprestasjoner og bidra til leselyst.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!