IFLAs konferanse i Dubai 

IFLAs internasjonale konferanse WLIC (World Library and Information Congress) i Rotterdam er akkurat avsluttet. På avslutningsmøtet ble Dubai igjen bekreftet som neste arrangementssted for konferansen. I salen ble misnøyen med avgjørelsen markert med regnbueflagg.

Norsk Bibliotekforening og svenske organisasjoner kom med et motforslag om at årsmøtet til IFLA skal være et annet sted, selv om konferansen blir i Dubai. Det ble vedtatt med overveldende flertall.

Tidligere på konferansen ble IFLAs styre grillet om valg av Dubai som konferansested. Hvordan kan IFLA gå på akkord med sine egne prinsipper og kjerneverdier om fri tilgang til informasjon og en forpliktelse til å fremme mangfold og inkludering særlig med hensyn til religiøs tro, kjønn og seksuell legning? Hvordan kan styret godta sensur av vår egen konferanse? 

Styret hadde dessverre ingen gode svar. At konferansen kan arrangeres i denne regionen for første gang, og dermed vil være tilgjengelig for mange som ellers ikke har mulighet til å delta, veier tyngre. Styret har dermed akseptert at tema som LGBTQ+ ikke kan være en del av det offisielle programmet da det er forbudt i Dubai.

Samtidig svarte styret at internt under konferansen er det ingen sensur på hva man kan diskutere. Hva dette betyr i praksis ble ikke forklart. Styret ble også kritisert for å ikke ha tatt hensyn til resultatet av avstemmingen blant organisasjonens medlemmer som ble gjennomført i august om valg av Dubai som konferansested. Her stemte et klart flertall nei. Hvis styret ber om råd fra sine medlemmer, burde styret følge rådet som ble gitt. 

Valg av sted og tidspunkt for IFLAs konferanse er en avgjørelse som tas av styret. Men årsmøtet bestemmer selv om årsmøtet skal være under konferansen eller ikke.

Karolinska Institutet i Sverige kom med motforslag som ble støttet av andre organisasjoner, inkludert Norsk Bibliotekforening. Dette motforslaget fikk et overveldende flertall. Det ble vedtatt at neste årsmøte i IFLA ikke skal avholdes i Dubai i forbindelse med World Library and Information Congress. Hvor årsmøtet skal avholdes, ble ikke bestemt.

Leder av Norsk Bibliotekforening Vidar Lund sier i en kommentar:

«Det overveldande fleirtalet for å fjerne årsmøtet frå WLIC neste år gjorde det særs tydeleg at styret ikkje hadde ryggdekning for å inngå avtale med Dubai. Eg håpar at dei ulike fagseksjonane i IFLA no arbeider for å finne fleire arenaer der ein kan arrangere dei faglege seminara og konferansane det neste året.»

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!