Spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Vi vil sette flerkulturelle bibliotektjenester på dagsorden: øke bevisstheten om flerkulturelle bibliotektjenester i bibliotekene og blant myndighetene, arbeide for at politiske signaler blir fulgt opp økonomisk og bidra til idéutveksling, faglig utvikling og nettverksbygging.

Bli medlem i Flerkult

Årskontingenten i FlerKult er kr 100 for personlige medlemmer og kr 250 for institusjoner.

Styret vårt i Spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Nina Stenbro

Nina Stenbro

Nestleder/webredaktør Agder fylkesbibliotek nist16@vaf.no

Flerkults idébank

Har ditt bibliotek gjennomført et godt tiltak eller prosjekt som imøtekommer ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum? Del det gjerne med andre via FlerKults idébank!

Delta i undersøkelsen