Om Ann Berit

Innlegg skrevet av Ann Berit

NFFs stipend

Retningslinjer for tildelingen: – Stipend gis til deltakelse på kurs og konferanser eller faglige reiser.  – Søkeren må være personlig medlem av NFF. – Søknaden...

Publisert: august 31, 2020

Om skolebibliotek

Opplæringslova §9.2 Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifer. Forskrift til Opplæringslova §21-1 Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til...

Publisert: august 28, 2020

Sommer!

Det er sommer, og NBF Vestfold og Telemark går snart inn i feriemodus. Det har vært et år preget av sammenslåing av NBF Telemark og...

Publisert: juli 17, 2020

Hva skjer

Hva skjer i ditt nærområde? NBF Nord trenger å vite hva som skjer på bibliotekområdet der du er! Norsk bibliotekforening i Nordland, Troms og Finnmark...

Publisert: juli 17, 2020

Bibliotekseminar 2020

Vi i NBF Rogaland er glade for at vi også i år, i samarbeid med Rogaland Fylkesbibliotek og Sølvberget,  kan invitere til bibliotekseminar under Kapittelfestivalen:...

Publisert: juli 17, 2020

NBF Agders bibliotekpris

NBF Agder delte i 2016 for første gang ut en bibliotekpris for fremragende bibliotekfaglig innsats. Prisen gikk da til Randi Berge Wandrup, som er arrangementsansvarlig...

Publisert: juli 17, 2020

Barne- og ungdomsbibliotekprisen

NBF Barn og unges egen bibliotekpris Endelig har vi en egen pris som synliggjør barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek! Alle som bruker bibliotek kan...

Publisert: juli 15, 2020

SMH – stipend

SMH – NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag – har mange dyktige medlemmer med noe å formidle. Grunnet korona og covid 19 er reisemulighetene begrenset...

Publisert: juli 15, 2020