Stikkordarkiv: IFLA

Felles nordisk bibliotekuttale til IFLA Global Vision

I januar møttes dei nordiske bibliotekforeningane i Stockholm til sitt årlege møte. Under diskusjonane var vi samde om at vi skulle skrive ein felles uttale om ytringsfridom og biblioteka sin rolle som garantist for ytringsfridom i vid forstand frå Sverige, Danmark, Finland, Island og Noreg. #iflaglobalvision er eit initiativ der bibliotekfolk frå heile verda samlast … Fortsett å lese Felles nordisk bibliotekuttale til IFLA Global Vision

IFLA: Markedsføringspris for bibliotek

The IFLA Section on Management and Marketing has the pleasure to announce the 13th IFLA BibLibre International Library Marketing Award. Objectives of the award are to reward the best library marketing projects worldwide during the previous calendar year; encourage marketing in libraries; give libraries the opportunity to share marketing experiences. Winners will get 2000€ plus registration … Fortsett å lese IFLA: Markedsføringspris for bibliotek

Lyon-erklæringen på norsk

Lyon-erklæringen om tilgang til informasjon og utvikling Lyon-erklæringen fra august 2014 ble opprinnelig skrevet på engelsk, og den engelske utgaven skal regnes som den gjeldende. De forente nasjoner forhandler om en ny utviklingsagenda som skal etterfølge tusenårsmålene. Agendaen skal fungere som veileder for alle land i arbeidet med å bedre menneskers livsvilkår, og skissere opp … Fortsett å lese Lyon-erklæringen på norsk

Flere nordmenn i IFLA

Bibliotekforum #5/2014 ankommer i disse dager postkassene over det ganske land – og enkelte postkasser andre steder i verden. På side 20–21 forteller fire norske IFLA-representanter om sitt arbeid i den verdensomspennende bibliotekorganisasjonen. Nå skal du få møte fire IFLA-representanter til, som forteller om sine erfaringer fra og tanker om arbeidet sitt der. Nordmenn gjør viktig arbeid i IFLA – bli … Fortsett å lese Flere nordmenn i IFLA

Norsk representasjon i IFLA

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) er den internasjonale bibliotekorganisasjonen. De representerer interessene til bibliotek, informasjonstjenester og brukerne av disse. Som de selv skriver: «It is the global voice of the library and information profession.» IFLAer en stor organisasjon, og Norge har mange representanter i IFLA-styrer. Her har vi samlet navnene på … Fortsett å lese Norsk representasjon i IFLA

IFLAs etiske retningslinjer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere

Den internasjonale bibliotekorganisasjonen har utarbeidet etiske retningslinjer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere. Originalen er skrevet på engelsk, og Norsk Bibliotekforening har betalt for oversettelse til norsk. Fullstendig utgave kan du se under. Vi minner samtidig om Veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte, som Norsk Bibliotekforening sammen med en rekke andre norske bibliotekorganisasjoner utarbeidet og vedtok i … Fortsett å lese IFLAs etiske retningslinjer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere

IFLAs trendrapport på norsk

I 2012 begynte IFLA arbeidet med en trendrapport. Rapporten er ment som en ressurs for å forstå hvor bibliotekene passer inn i informasjonssamfunnet. Norsk Bibliotekforening har oversatt trendrapporten til norsk (oktober 2013). IFLAs trendrapport: Surfer du på bølgen, eller sitter du fast i en bakevje? Rapporten på engelsk finnes på IFLAs nettside. IFLA skisserer fem … Fortsett å lese IFLAs trendrapport på norsk

IFLA tar omverda på alvor

Spådommene om framtida til boka, mediene og informasjonen svinger fra djup pessimisme til teknologisk eufori. Men hva er mest sannsynlig – «worst case» – eller «best»? Og kan bibliotekfeltet gjøre noe for å styrke sin posisjon? IFLA, den internasjonale bibliotekorganisasjonen, lanserte i august en Trend Report som starten på en debattbevegelse som skal gå i … Fortsett å lese IFLA tar omverda på alvor

IFLA og UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest

Alle mennesker lever i stadig mer heterogene samfunn. Det er flere enn 6000 forskjellige språk i verden. Den internasjonale migrasjonsandelen vokser hvert år, og det resulterer i at stadig flere mennesker har en sammensatt identitet. Globalisering, økt migrasjon, raskere kommunikasjon, enklere transportmuligheter og andre krefter i det 21. århundret har økt det kulturelle mangfoldet i … Fortsett å lese IFLA og UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest