Vil du bidra med seminar på Bibliotekmøtet 2024?

Norsk Bibliotekforening arrangerer det neste Bibliotekmøtet 17.-19. april 2024 i Haugesund. Her kan du treffe ditt publikum på bibliotekfeltet.

Bibliotekmøtet er den største bibliotekkonferansen som arrangeres i Norge. Dette er den eneste bibliotekkonferansen for hele feltet: Folkebibliotek, skolebibliotek og fagbibliotek møtes her.
I Oslo i 2022 deltok hele 500 personer.

I tillegg til fellesmøter med key-note speaker, samtaler og debatter, ønsker vi et bredt og variert program av parallellseminarer. Bibliotekets arbeid med å fremme opplysning, være en uavhengig arena og legge vekt på kvalitet og allsidighet, er viktigere enn noen gang.

Bibliotek skal hele tiden utvikle seg og kunne gi alle sine ulike brukere, et godt og aktuelt tilbud. Vi inviterer derfor din organisasjon til å bidra med et seminarprogram.

Vi trenger først en tittel, en kort beskrivelse på innhold og form (foredrag, workshop, film osv.) og aktuelle navn på foredragsholdere. Flere organisasjoner kan gjerne samarbeide om et seminar. Parallellseminarene vil foregå torsdag 18. – og fredag 19. april og varer i 45 minutter.

Vi sender invitasjon til flere mulige seminararrangører og håper å få inn mange forslag. Det kan bety at ikke alle som sender inn seminarforslag, kan få bidra.

Bibliotekmøtet er en attraktiv arena for å vise seg frem, og Norsk Bibliotekforening reklamerer naturligvis for seminarer og arrangører i våre fora. Norsk Bibliotekforening dekker møteromleie med standard møteromutstyr.

Utover dette forutsettes det at arrangøren selv står for praktiske gjøremål og dekker alle utgifter i forbindelse med eget seminar. Foredragsholdere og en representant fra arrangøren deltar gratis på konferansen den dagen seminaret finner sted.

Bibliotekmøtet 2024 blir arrangert på Quality Hotel Maritim

Send seminarbeskrivelse til nbf@norskbibliotekforening.no innen 30. september 2023.

Vi gleder oss til å se ditt forslag til seminar, og svarer så raskt som mulig etter fristen på hvilke parallellseminarer som får plass på Bibliotekmøtet i Haugesund.

Utstilling på Bibliotekmøtet?

Det er også mulig å ha en stand på utstillingen på Bibliotekmøtet. Her treffer du folk fra hele bibliotekfeltet.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!