Innmelding av EHF-informasjon

EHF-informasjon

Et skjema vi peker til når vi ønsker å få en komplett EHF-adresse inkludert organisasjonsnummer og referanse.

  • (Obligatorisk) Her fører du inn navnet på biblioteket du melder inn informasjon for.
  • (Obligatorisk) Her fyller du inn navnet ditt, slik at vi vet hvem vi eventuelt kan kontakte dersom noe må avklares rundt EHF.
  • (Obligatorisk) Oppgi kontaktpersonens e-postadresse.
  • (Obligatorisk) Her fører du inn organisasjonsnummeret til instansen som skal betale faktura. Dette må stemme overens med fakturaadressen som fylles inn nedenfor.
  • (Obligatorisk) Her fører du inn den referansen som EHF ønskes merket med, typisk et ressursnummer eller bestillernummer. Dersom EHF-mottaket deres ikke krever en slik referanse ønsker vi at du aktivt skriver inn navnet på biblioteket det gjelder, selv om dette er ført inn under «Kundenavn».
  • (Obligatorisk) Selv om vi sender faktura i EHF skal det fylles ut en korrekt fakturaadresse.
  • Max. file size: 50 MB.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!