Søk reisestipend

SMH deler ut to typer stipend: Reisestipend til kurs og konferanser og skrivestipend.

For å søke reisestipend, gjelder følgende:
1) Du må være SMH-medlem.
SMHs reisestipend kan søkes av personlige medlemmer i SMH, eller eneste ansatte i bibliotek med institusjonsmedlemskap i SMH. Hvis du ikke er medlem, kan du bli det her: https://norskbibliotekforening.no/medlemskap-i-nbf/. Kryss av for at du også vil bli medlem i en faggruppe.

2) Hva dekker stipendet?
SMH gir primært stipend for å dekke utgifter til reise og overnatting (ikke diett), mens arbeidsgiver betaler kurs-/konferanseavgift.

3) Reisestipendsøknader kan sendes hele året.
Reisestipendene har ingen søknadsfrist, men tildeles fortløpende etter vurdering i styret. Det kan være egne frister og øremerkede midler for spesielle arrangementer, som f.eks. EAHIL-konferansene og SMH-dagene.

4) Temaet må være relevant for SMHs medlemmer.
Reisestipendet gis til SMHs arrangementer og andre kurs og konferanser med relevans for medisinsk og helsefaglig bibliotekvirksomhet.

5) Gi et faglig bidrag tilbake til SMH.
Stipendmottakere forplikter seg til å skrive et innlegg om konferansen/kurset eller et annen faglig bidrag basert på reisen stipendet støttet til SMH-bloggen innen 30 dager.

6) Dersom det oppstår forhindringer for reisen etter tildelt stipend.
Dersom stipendmottakeren blir forhindret i å reise, må SMH-styret får beskjed om dette, og stipendmidlene tilbakebetales til SMH.

7) Søknader må inneholde følgende:
• Personlige opplysninger:
– Søkerens navn
– Fødselsdato
– Adresse
– E-postadresse
– Stilling og arbeidssted.
• Budsjett for reisen og oppholdet.
• Informasjon om hvor man evt. ellers har søkt om/fått støtte.

Passer dette for deg? Send din søknad til kontaktsmh19@gmail.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields