Årsmøte i Norsk Bibliotekforening Oslo

  • Dato: 9. mai 2023
  • Tid: Tirsdag kl. 18.00
  • Sted: Akersgata 43

Velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening Oslo

 

Saksliste:
1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Budsjett og regnskap
5. Virkeplan
6. Innkomne forslag
7. Valg

Frist for innsending av saker: 8. mai 2023

Saker sendes til: Selma Benmalek, post@selmabenmalek.no
Vel møtt!

Innkalling og sakspapirer årsmøte mai 2023

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!