Pådriverforedraget på Bibliotekmøtet

Tina Malén Hansen var vinner av Pådriverprisen 2020. Hun fikk prisen fordi hun har gjort en ekstra innsats som fengselsbibliotekar. Hun holder Pådriverforedraget på Bibliotekmøtet i Oslo.

Tina arbeider på biblioteket i Bastøy fengsel og Horten fengsel og hun har tatt begrepet «biblioteket som møteplass» inn i fengselet, og kombinerer rollene som miljøarbeider, bibliotekar og litteraturformidler. På Bastøy har hun utviklet en egen festival, hun har startet spillgrupper og laget kinorom.

Pådriverprisen er opprettet av Norsk Bibliotekforening i forbindelse med 100-årsjubileet i 2013 etter modell fra den amerikanske «Movers and Shakers»-prisen. Pådriverprisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ og tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet.

Pådriverforedraget kan du høre på Bibliotekmøtet torsdag 24.3. kl. 12.00

Påmelding og program Bibliotekmøtet 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!