Bibliotekmøte 2022

  • Dato: 23. mars 2022 – 24. mars 2022
  • Sted: Clarion Hotel The Hub / Deichman Bjørvika

Vi i Norsk Bibliotekforening gleder oss til å kunne ønske deltakerne på Bibliotekmøte i Oslo 23.- 24. mars velkommen. Vi planlegger å gjennomføre Bibliotekmøte som et fysisk arrangement. Slik som smittevernsituasjonen er i dag og ser ut til å være utover våren, vil det være mulig å gjennomføre Bibliotekmøte som planlagt.

Det blir seminarer og fellesmøter som gir faglig påfyll, og hyggelige sosiale sammenkomster der du treffer kollegaer fra hele landet. Kun deler av Bibliotekmøte vil bli strømmet.

Bibliotekmøte vil foregå på Clarion Hotel The Hub, som har god kapasitet når det gjelder å ta imot et stort antall deltakere. Det har romslige møterom, så det blir lett å holde avstand selv om vi blir mange. Hotellet og medarrangør har gjennom pandemien også fått gode rutiner på å overholde nødvendige smitteverntiltak.

Dersom smittevernsituasjonen skulle endre seg, vil vi selvfølgelig følge de nasjonale retningslinjene.

Program Bibliotekmøte 2022

Påmelding Bibliotekmøte 2022

Fra programmet til Bibliotekmøte 2022:

22. mars
Kl. 18.00
Mottakelse Deichman Bjørvika

23. mars

Kl. 10.00

Åpningsmøte
Hovedinnlegg: Mangfold – Fra snakk til handling

From talking about diversity to being diverse

Hvorfor er mangfold og inkludering viktig for å gjøre bibliotek relevante for dagens borgere?

Arts Council England har jobbet systematisk med mangfoldperspektivet i mange år. Director of Diversity, Abid Hussein, vil snakke om likestilling, mangfold og inkludering og utfordre oss til å strekke oss lengre.

Kl. 11.30

Fellesmøte: Hva gjør Nasjonalbiblioteket?

Aslak Sira Myhre tar oss gjennom Nasjonalbibliotekets arbeid

24. mars

Kl. 9:00

Fellesmøte: Åpent, men tilgjengelig?

Fag- og forskningsbibliotekenes rolle som kunnskapsformidlere
Pandemien viste oss hvor viktig kunnskapsformidling er for folk flest. Forskning ble allemannseie!  Fag- og forskningsbibliotek sitter på enorme informasjonsressurser som er gjort åpen og tilgjengelig, hvis du vet hvor du skal lete.

Er denne kunnskapen tilgjengelig nok? Hvilken rolle har egentlig fag- og forskningsbibliotekene i kriser, og opp mot samfunnets behov for kunnskapsformidling?
Arrangør: Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Kl. 10.15
Fellesmøte: Les for livet

«Alle» er enige om at lesing er viktig. Likevel leser vi mindre. Hvorfor? Hva bør vi gjøre? Og hvem skal gjøre det?
Samtale med Katti Hoflin, Tove Stjern Frønes og Bjørn Hatterud.
Yohan Shanmugaratnam vil lede samtalen.

25. mars

Kl. 8.30-11.45
Bibliotekbesøk

Velg mellom tre turer til bibliotek i Oslo:

  • Gamlebyen skole, Biblo Tøyen, Valle Hovin og F21
  • Realfagsbiblioteket, IMDI og Grünerløkka bibliotek
  • Deichman Bjørvika

Fra seminarprogrammet:

Parallellseminarer 23. mars


Hva gjør innkjøpsordningen vellykket? – Om litteraturpolitiske intensjoner, erfaringer gjennom 50 år og bøkenes liv i bibliotekene

Hvorfor har vi egentlig innkjøpsordningene, hvordan fungerer de og hva er forskjellen på dem?
Arrangør: Kulturrådet

Åpen tilgang og livslang læring: Biblioteket som digital kunnskapsaktør i lokalsamfunnet
Hvordan er folkebiblioteket en uutnyttet ressurs som kan være et bindeledd mellom kommunen og kunnskapsinstitusjonene.
Arrangør: UiT/Norsk Bibliotekforening

Formidlingskompetanse i folkebibliotek
Ti fylkesbibliotek har et felles prosjekt om å løfte formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Prosjektet skal styrke bibliotekenes og ansattes formidling av mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. Det skal også utvikle kompetansen på veiledning for lesing, dannelse og kritisk tenkning og møte innbyggerne der de er, uavhengig av kulturbakgrunn og funksjonsnivå.
Arrangør: Trøndelag fylkesbibliotek

Skolebiblioteket rolle og rett bok til rett elev
Skolebibliotek og nye læreplaner. Hva sier ny opplæringslov? Hva er skolebibliotekets rolle? Hvordan jobber man og hvorfor? Praktiske tips. Alt dette tas opp i denne sesjonen.
Arrangør: Skolebibliotekarforeningen

Medvirkning og demokrati i biblioteket – hva betyr innbyggerinvolvering for arbeidshverdagen til de bibliotekansatte?
Innbyggere inviteres til innbyggerinvolvering og samskaping. Hva betyr demokratisering av tjenesteutviklingen for det enkelte bibliotek? Arrangør: Fagforbundet

Møt en sakprosaoversetter!
Det kan være vanskelig å få internasjonale forfatterstorheter til bibliotekene for å snakke om bøkene sine, så hvorfor ikke invitere en kyndig leser, som kjenner forfatterskapet inngående, som har arbeidet med språklige vendinger, kulturelle referanser og det faglige innholdet. Kickstart for prosjekt av NFFO. 

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO)

Nye stemmer: 3 veier inn i framtida
Tre bibliotekarer fra ulike deler av sektoren forteller om sentrale arbeidsoppgaver framover sett fra egen arbeidsplass utfordringer.
Arrangør: Bibliotekarforbundet

Bærekraftsbiblioteket
Bærekraftsbiblioteket
er et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler om FNs bærekraftsmål for barn mellom 6 og 12 år. Hvordan kan litteratur få barn til å snakke om og utforske verdens utfordringer? Hvordan virker det? Hvilke erfaringer er gjort hittil? Hvordan kan biblioteket bruke Bærekraftsbiblioteket?

Arrangør: Norsk barnebokinstitutt

Fribyene for forfulgte forfattere, journalister og kunstnere
En presentasjon av ordningen og det norske fribynettverket, med eksempler på hvilken rolle bibliotekene gjennom fribynettverket kan spille både lokalt og internasjonalt, i arbeidet for ytringsfrihet, demokratiutvikling og kunstnerisk frihet.
Arrangør: Norsk PEN og ICORN

En enklere måte å dele formidlingsdata 
Arbeidet med å beskrive bøker slutter ikke når boka er
ferdigkatalogisert. Tvert imot er det nå det starter i bibliotekene. Hvordan kan vi bedre samle, dele og gjenbruke bibliotekarenes formidlingsarbeid? Målet er en formidlingsbrønn hvor data skal kunne brukes inn i nye eller eksisterende tjenester. 
Arrangør: Biblioteksentralen

Folkebibliotek og bærekraftig utvikling: perspektiver fra Norge og Danmark
Bibliotek er foregangsinstitusjoner innen sirkulærøkonomien og viser hvordan grønne økonomier kan fungere og gi grunnlag for aktive og deltakende samfunnsborgere. Forskningsprosjektet Upscale ledes av Cicero, senter for klimaforskning i Oslo.
Arrangør: Forskningssamarbeidet Upscale

Om å være bibliotek for samiske innbyggere
Seminaret er rettet mot alle bibliotek som har samiske innbyggere i sin kommune, og ønsker å fremme samisk språk og kultur. Hvor bor samene i Norge? Kan alle lese samisk? Hvordan uttrykkes samisk identitet i vår tid? Tips om medievalg, samiske flaggdager og mulige arrangementsformer.
Arrangør: Trøndelag fylkesbibliotek

Parallellseminarer 24. mars


Profesjonelle brukermøter
 

Mange bibliotekarer setter pris på å ha varierte arbeidsoppgaver og mange roller. Nå er mange oppgaver og tjenester profesjonalisert og spesialisert, f.eks. forskningsstøtte og undervisning i fagbibliotek, og formidling og arrangementer i folkebibliotek. Hvordan står det til med profesjonalisering av 1. linjetjenesten – skranken, telefonen, eposten? Hvilken kompetanse trengs for å jobbe i publikumstjenesten? Hvordan kan vi jobbe systematisk med spesialisering og profesjonalisering av 1. linjetjenesten?

Arrangør: OsloMet

Hva er Deichmans planer for de neste årene? 
Etter endring og omstilling i snart 10 år, etter priser som Årets bibliotek og Public Library of the Year 2021, har hele Deichman ambisjoner om å jobbe med demokrati, ytringsfrihet, det grønne skiftet og folkebiblioteket som brobygger som viktige områder. Deichmans ansatte og ledere deler erfaringer, innsikt, tanker om mål og strategiske valg for framtiden. 

Arrangør: Deichman

Advocation, Inspiring and Connecting
In this session, we will present the work of IFLA’s Libraries for Children and Young Adults Section. Our presentation will include a short introduction to our Section, followed by five-minute lighting talks about our working groups and activities, including: Safer Internet Day, Best Practices, Sister Libraries, The World Through Picture Books, Guidelines and ALMA.
Arrangør: IFLAs Libraries for Children and Young Adults Section

Digin: Felles løft for digitalt innhold
Digin er et samarbeidsprosjekt som skal samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester. Prosjektet skal styrke bibliotekenes avtaler, tilganger, synlighet, personvern, oversikt og beslutningsdyktighet i møte med digitalt innhold gjennom en ny samdriftsmodell.
Arrangør: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Men hva har vi til dem? Biblioteket i møte med de som strever med å lese
Svekket syn, dysleksi, ADHD eller fysiske funksjonsnedsettelser kan gi behov for tilrettelagt litteratur. NLBs tilbud er en del av «verktøykassa» folkebibliotek og bibliotek i UH-sektoren som vil gi god service til brukere med leseutfordringer. Hvordan kan bibliotek bruke NLB til grupper det ellers er vanskelig å nå? Hvilke tilbud finnes? App eller følebok. Lydbok, punktskrift eller e-bok. Hvem passer det for?
Arrangør: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Litteratur i DKS-lesekampanje eller kunstopplevelse?
I følge tall fra SSB bruker barn og unge stadig mindre tid på lesing og stadig mer på internett, digitale spill og tv. Hvilken rolle kan og skal litteraturtilbudet i DKS ta: lesekampanje eller kunstopplevelse? Har litteratur i DKS et særskilt ansvar for å bidra til mer lesing? Eller er kunst- og kunstnermøtet det viktigste?
Arrangør: Kulturtanken

Mer utfyllende program kommer!

Påmelding Bibliotekmøte 2022

 

Påmelding for foredragsholdere på seminarene

Syv fikk stipend til Bibliotekmøte

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!