Bibliotekmøtet 2022

  • Dato: 23. mars 2022 – 24. mars 2022
  • Sted: Clarion Hotel The Hub / Deichman Bjørvika

Vi i Norsk Bibliotekforening gleder oss til å kunne ønske velkommen til Bibliotekmøtet i Oslo 23.- 24. mars!

Det blir seminarer og fellesmøter som gir faglig påfyll, og hyggelige sosiale sammenkomster der du treffer kollegaer fra hele landet.

Bibliotekmøtet foregår på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum og på Deichman Bjørvika.

Heiderspris til Ruth Ørnholt

Kronprinsesse Mette-Marit besøker Bibliotekmøtet i Oslo

Kortprogram Bibliotekmøtet

Program

Tirsdag 22. mars

Fra kl. 18.30 – Mottakelse Deichman Bjørvika

Uformell sammenkomst i Kringsjå på Deichman Bjørvika. Det blir underholdning og taler. Servering og musikk.

Onsdag 23. mars

Kl. 10.00 Åpningsmøte

Velkommen til Oslo!

Oslos ordfører Marianne Borgen holder hilsningstale for Bibliotekmøtet.

Hovedinnlegg: From talking about diversity to being diverse. Mangfold – fra snakk til handling

Hvorfor er mangfold og inkludering viktig for å gjøre bibliotek relevante for dagens borgere? Arts Council England har jobbet systematisk med mangfoldsperspektivet i mange år. I en digital samtale med redaktør for Bok og Bibliotek, Maria Pile Svåsand, vil Abid Hussain, Director of Diversity, snakke om mangfold og inkludering, og utfordre oss til å strekke oss enda litt lengre.

Åpningsmøtet strømmes direkte

Kl. 11.30 Hva gjør Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tar oss gjennom Nasjonalbibliotekets arbeid.
Hva gjør Nasjonalbiblioteket strømmes direkte

Kl. 12.30 – 13.30 Foajeen: Utstillingsåpning og lunsj

 

Kl. 13.00 Åpen bibliotekmikrofon

Vi inviterer deg til å holde lynforedrag om et emne du brenner for!

Kl. 13.30 – 14.15 Parallelle sesjoner

Jernbanetorget A: Hva gjør innkjøpsordningen viktig?

Hvorfor har vi egentlig innkjøpsordningene? Hvordan fungerer arbeidet i utvalgene som vurderer påmeldte bøker? Kulturrådet presenterer ordningene og forteller om bakgrunn og erfaringer. Rogaland fylkesbibliotek forteller om Kulturfondstafetten, og møter tre medlemmer fra Kulturrådets vurderingsutvalg i samtale. Arrangør: Kulturrådet og Rogaland Fylkesbibliotek

Jernbanetorget B: Åpen tilgang og livslang læring: Biblioteket som digital kunnskapsaktør i lokalsamfunnet.

Folkebiblioteket er en uutnyttet ressurs som kan være et bindeledd mellom kommunen og kunnskapsinstitusjonene. Mariann Løkse fra Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet. Arrangør: UiT/Norsk Bibliotekforening

Jernbanetorget C: Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Ti fylkesbibliotek har et felles prosjekt om å løfte formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Prosjektet skal styrke bibliotekenes og ansattes formidling av mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger, utvikle kompetansen på veiledning for lesing, dannelse og kritisk tenkning og møte innbyggerne der de er, uavhengig av kulturbakgrunn og funksjonsnivå. Arrangør: Trøndelag fylkesbibliotek 

Deichman Bjørvika (Deichmansalen): Skolebibliotekets rolle og rett bok til rett elev.

Skolebibliotek og nye læreplaner. Hva sier ny opplæringslov? Hva er skolebibliotekets rolle? Hvordan jobber man og hvorfor? Praktiske tips. Alt dette tas opp i denne sesjonen.  Arrangør: Skolebibliotekarforeningen

Kl. 14.30 – 15.15 Parallelle sesjoner

Jernbanetorget A: Medvirkning og demokrati i biblioteket – hva betyr innbyggerinvolvering for arbeidshverdagen til de bibliotekansatte?

Innbyggere inviteres til innbyggerinvolvering og samskaping. Hva betyr demokratisering av tjenesteutviklingen for det enkelte bibliotek? Vi diskuterer hva medvirkning og demokratiarbeid er i praksis, og hva det betyr for arbeidstakerne at innbyggere medvirker i kommunenes utviklingsarbeid. Arrangør: Fagforbundet

Jernbanetorget B: Møt en sakprosaoversetter!

Det kan være vanskelig å få internasjonale forfatterstorheter til bibliotekene for å snakke om bøkene sine, så hvorfor ikke invitere en kyndig leser, som kjenner forfatterskapet inngående, som har arbeidet med språklige vendinger, kulturelle referanser og det faglige innholdet. Kickstart for prosjekt av NFFO. Arrangør: Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO) 

Jernbanetorget C: Nye stemmer: 3 veier inn i framtida.

Tre bibliotekarer fra ulike deler av sektoren forteller hva de tror vil være sentrale arbeidsoppgaver framover sett fra egen arbeidsplass utfordringer. Universitetsbiblioteket i Oslo deler arbeidserfaring og ser på hvilke endringer og muligheter som ligger i arbeidsoppgaver framover. Skien kommune har offensive miljø- og klimamål, og biblioteket ønsker å være en spydspiss i dette arbeidet. I Viken utforsker hvordan 3D-teknologi kan brukes i bibliotekutviklingen, fra videosnutter, informasjon og plassering av bøker. Arrangør: Bibliotekarforbundet

Deichman Bjørvika (Deichmansalen): Bærekraftsbiblioteket.

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler om FNs bærekraftsmål for barn mellom 6 og 12 år. Hvordan kan litteratur få barn til å snakke om og utforske verdens utfordringer? Hvordan virker det? Hvilke erfaringer er gjort hittil? Hvordan kan biblioteket bruke Bærekraftsbiblioteket? Arrangør: Norsk barnebokinstitutt (NBI)

Kl. 15.30 – 16.15 Parallelle sesjoner

Jernbanetorget A: Fribyene for forfulgte forfattere, journalister og kunstnere.

En presentasjon av ordningen og det norske fribynettverket, med eksempler på hvilken rolle bibliotekene gjennom fribynettverket kan spille både lokalt og internasjonalt, i arbeidet for ytringsfrihet, demokratiutvikling og kunstnerisk frihet. Arrangør: Norsk PEN og ICORN

Jernbanetorget B: En enklere måte å dele formidlingsdata.

Arbeidet med å beskrive bøker slutter ikke når boka er ferdigkatalogisert. Tvert imot er det nå det starter i bibliotekene. Hvordan kan vi bedre samle, dele og gjenbruke bibliotekarenes formidlingsarbeid? Målet er en formidlingsbrønn hvor data skal kunne brukes inn i nye eller eksisterende tjenester. Arrangør: Biblioteksentralen

Jernbanetorget C: Folkebibliotek og bærekraftig utvikling: perspektiver fra Norge og Danmark.

Bibliotek er foregangsinstitusjoner innen sirkulærøkonomien og viser hvordan grønne økonomier kan fungere og gi grunnlag for aktive og deltakende samfunnsborgere. Forskningsprosjektet Upscale ledes av Cicero, senter for klimaforskning i Oslo. Arrangør: Forskningssamarbeidet Upscale

Deichman Bjørvika (Deichmansalen): Om å være bibliotek for samiske innbyggere.

Seminaret er rettet mot alle bibliotek som har samiske innbyggere i sin kommune, og ønsker å fremme samisk språk og kultur. Hvor bor samene i Norge? Kan alle lese samisk? Hvordan uttrykkes samisk identitet i vår tid? Tips om medievalg, samiske flaggdager og mulige arrangementsformer. Arrangør: Trøndelag fylkesbibliotek

Kl. 16.30 – 17.30 Årsmøte i NBFs faggrupper

 

Kl. 19.00 Aperitiff

 

Kl. 19.30 Festmiddag

Utdeling av Norsk Bibliotekforenings pris.

Torsdag 24. mars

Kl. 07.00 Badstu og bading

For den tøffe er det mulighet for badstu og isbading.

Eller hva med en løpetur på morgenkvisten? Vi har laget en løype i Bjørvika – Sørenga.

Kl. 09.00 Fellesmøte: Åpent, men tilgjengelig?

Fag- og forskningsbibliotekenes som kunnskapsformidlere: Hvilke rolle har de når vi har stort behov for kunnskap? Samtale med Karianne Albrigtsen Aam, Kim Kristoffer Dysthe og Linn Katrine Hirsti. Kim Tallerås vil lede samtalen.
Åpent, men tilgjengelig? strømmes direkte

Kl. 10.15 Fellesmøte: Les for livet

«Alle» er enige om at lesing er viktig. Likevel leser vi mindre. Hvorfor? Hva bør vi gjøre? Og hvem skal gjøre det?
Samtale med Katti Hoflin, Tove Stjern Frønes og Troels Posselt.
Yohan Shanmugaratnam vil lede samtalen.
Les for livet strømmes direkte

Kl. 11.30 – 13.00 Minglelunsj

Kl. 12.00 Åpen bibliotekmikrofon

Vi inviterer deg til å holde lynforedrag om et emne du brenner for!

Kl. 13.00 – 13.45 Parallelle sesjoner

Jernbanetorget A: Nytt fra Nasjonalbiblioteket: Depotbiblioteket, metadata og Nettbiblioteket.

Depotbiblioteket over i Bibliofil – ny funksjonalitet, ny tjeneste. Hva innebærer det for bibliotekene? Metadatabrønn. Plan og framdrift. Digital pliktavlevering av metadata. Nyheter i Nettbiblioteket. Utvidet tilgang. Hvilke materialtyper ligger ute. Nye søk og metoder. Bruken av AI i dette arbeidet. Alt dette snakker Nasjonalbiblioteket om. Arrangør: Nasjonalbiblioteket

Profesjonelle brukermøter.

Jernbanetorget B: Mange bibliotekarer setter pris på å ha varierte arbeidsoppgaver og mange roller. Nå er mange oppgaver og tjenester profesjonalisert og spesialisert, f.eks. forskningsstøtte og undervisning i fagbibliotek, og formidling og arrangementer i folkebibliotek. Hvordan står det til med profesjonalisering av 1. linjetjenesten – skranken, telefonen, eposten? Hvilken kompetanse trengs for å jobbe i publikumstjenesten? Hvordan kommuniserer vi? Hvordan håndtere vanskelige situasjoner? Hvordan kan vi jobbe systematisk med spesialisering og profesjonalisering av 1. linjetjenesten? Arrangør: OsloMet

Jernbanetorget C: Parallellspråklige bøker på biblioteket – hvordan skape inkludering og bygge broer

Parallellspråklige bøker har en egen evne til å få ulike mennesker til å samles om en felles litterær opplevelse. Seminaret vil dele erfaringer fra ulike formidlingssituasjoner og hvordan biblioteket kan bidra til å skape engasjement for flerspråklighet og flerspråklige bøker. Arrangør: Leser søker bok

Deichman Bjørvika (Deichmansalen): Hva er Deichmans planer for de neste årene?

Etter endring og omstilling i snart 10 år, etter priser som Årets bibliotek og Public Library of the Year 2021, har hele Deichman ambisjoner om å jobbe med demokrati, ytringsfrihet, det grønne skiftet og folkebiblioteket som brobygger som viktige områder. Biblioteksjef Knut Skansen deler erfaringer fra prosessen frem mot åpningen av Deichman Bjørvika og innsikt, tanker om mål og strategiske valg for de neste 4 årene for bibliotekene i Oslo. Arrangør: Deichman

Kl. 14.00 – 14.45 Parallelle sesjoner

Jernbanetorget A: Advocation, Inspiring and Connecting.

In this session, we will present the work of IFLA’s Libraries for Children and Young Adults Section. Our presentation will include a short introduction to our Section, followed by five-minute lighting talks about our working groups and activities, including: Safer Internet Day, Best Practices, Sister Libraries, The World Through Picture Books, Guidelines and ALMA. Arrangør: IFLAs Libraries for Children and Young Adults Section

Jernbanetorget B: Digin-felles løft for digitalt innhold.

Digin er et samarbeidsprosjekt som skal samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester. Prosjektet er sterkt inspirert av Det Digitale Folkebibliotek i Danmark og skal styrke bibliotekenes avtaler, tilganger, synlighet, personvern, oversikt og beslutningsdyktighet i møte med digitalt innhold gjennom en ny samdriftsmodell. Arrangør: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Jernbanetorget C: Men hva har vi til dem? Biblioteket i møte med de som strever med å lese.

Svekket syn, dysleksi, ADHD eller fysiske funksjonsnedsettelser kan gi behov for tilrettelagt litteratur. NLBs tilbud er en del av «verktøykassa» for folkebibliotek og bibliotek i UH-sektoren som vil gi god service til brukere med leseutfordringer. Hvordan kan bibliotek bruke NLB til grupper det ellers er vanskelig å nå? Hvilke tilbud finnes? App eller følebok. Lydbok, punktskrift eller e-bok. Hvem passer det for? Arrangør: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 

Deichman Bjørvika (Deichmansalen): Litteratur i DKS-lesekampanje eller kunstopplevelse?

I følge tall fra SSB bruker barn og unge stadig mindre tid på lesing og stadig mer på internett, digitale spill og tv. Hvilken rolle kan og skal litteraturtilbudet i DKS ta: lesekampanje eller kunstopplevelse? Har litteratur i DKS et særskilt ansvar for å bidra til mer lesing? Eller er kunst- og kunstnermøtet det viktigste? Arrangør: Kulturtanken

Kl. 15.20 – 16.30 Avslutningsmøte

Regjeringens bibliotekpolitikk v/ statssekretær fra Kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann.

Biblioteket – quo vadis?

Verden er i endring og samfunnet blir stadig mer polarisert. Hva kan bibliotekene gjøre for å være relevante for folk og en være en støtte for demokratiet i framtida?

Samtale med Thorleif Linhave Bamle, Knut Skansen og Line Nybakk Akerholt. Ordstyrer er Ida Pallin Bostadløkken.

 

Vi annonserer hvor Bibliotekmøte 2024 skal arrangeres.

Kl. 20.00 Quiz på Brygg

Etter Bibliotekmøtet blir det pubquiz på Brygg, Storgata 7.

Fredag 25. mars

Kl. 8.30-11.45 Bibliotekbesøk

Velg mellom tre turer til bibliotek i Oslo:

  • Gamlebyen skole, Biblo Tøyen, Valle Hovin og F21
  • Realfagsbiblioteket, IMDI og Grünerløkka bibliotek
  • Deichman Bjørvika

Kl. 12.00 – 15.00 Landsmøte Norsk Bibliotekforening

Landsmøtet avholdes på Clarion hotel The Hub, møterom Central Park.

Samarbeidspartnere

 

Meld deg på

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!