Norsk Bibliotekforening Agders bibliotekpris

Norsk Bibliotekforening Agder delte i 2016 for første gang ut en bibliotekpris for fremragende bibliotekfaglig innsats. Prisen gikk da til Randi Berge Wandrup, som er arrangementsansvarlig ved Kristiansand folkebibliotek.

I 2019 ble prisen ut for andre gang og ble tildelt Hanne Dahll-Larssøn. Hun mottok Bibliotekprisen for sin ekstraordinære innsats innen formidling av barne- og ungdomslitteratur gjennom en årrekke ved Kristiansand folkebibliotek.

Statutter til Bibliotekprisen for Norsk Bibliotekforening Agder


1) Bibliotekprisen for Agder er opprettet av styret i Norsk bibliotekforening avd. Agder ved styrevedtak 6. mai 2020.
2) Formålet med prisen er å stimulere til innsats og gi større oppmerksomhet til biblioteksaken i Agder.
3) Prisen deles ut hvert 3. år
4) Prisen består av en gavesjekk på kr. 5000 p.t., en diplom og blomster.
5) Prisen deles ut i et publikumsarrangement. Primært på høsten.
6) Styret i NBF avd. Agder er jury for å velge gode kandidater til prisen. Bibliotekene i Agder inviteres til å foreslå kandidater.
7) Prisen tildeles en eller flere personer eller en organisasjon som som blir lagt merke til utenfor biblioteket. Prisens mål er å stimulere til videre arbeid eller hedre utøvd innsats for biblioteksaken.
Prisvinneren må jobbe med, for eller i bibliotek, men trenger ikke være fagutdannet bibliotekar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!