Barne- og ungdomsbibliotekprisen

NBF Barn og unges egen bibliotekpris

Endelig har vi en egen pris som synliggjør barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek!

Alle som bruker bibliotek kan foreslå kandidater til prisen.

Prisen skal annethvert år tildeles et bibliotek som har anvendt nye ideer eller utmerket seg i sitt tilbud til barn og unge. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen formidling og kulturopplevelser, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.

Har du en kandidat du vil nominere? Send en lang eller kort e-post med litt informasjon om din kandidat til kontaktnbfbu@gmail.com. En jury nedsatt av spesialgruppen velger en vinner.
Frist for å sende inn forslag er 20. februar 2020. Vinneren annonseres 19. mars 2020, under Det 77. norske bibliotekmøtet i Haugesund.

Kanskje du kjenner barn som vil ha glede av å nominere sitt favorittbibliotek?
Spre gjerne informasjon om Barne- og ungdomsbibliotekprisen til akkurat de du vil!
Vi blir glade for å få nominasjoner fra hovedbrukergruppen til barne- og ungdomsavdelingene, men understreker at absolutt alle bibliotekbrukere kan komme med forslag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!