Barne- og ungdomsbibliotekprisen

Illustrasjon: Anna Fiske

NBF Barn og unges egen bibliotekpris

Endelig har vi en egen pris som synliggjør barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek!

Alle som bruker bibliotek kan foreslå kandidater til prisen.

Prisen skal annethvert år tildeles et bibliotek som har anvendt nye ideer eller utmerket seg i sitt tilbud til barn og unge. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen formidling og kulturopplevelser, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.

Har du en kandidat du vil nominere? Send en lang eller kort e-post med litt informasjon om din kandidat til barnogunge@norskbibliotekforening.no. En jury nedsatt av spesialgruppen velger en vinner.
Neste gang vi skal dele ut pris er i 2024.

Kanskje du kjenner barn som vil ha glede av å nominere sitt favorittbibliotek?
Spre gjerne informasjon om Barne- og ungdomsbibliotekprisen til akkurat de du vil!
Vi blir glade for å få nominasjoner fra hovedbrukergruppen til barne- og ungdomsavdelingene, men understreker at absolutt alle bibliotekbrukere kan komme med forslag.

I 2020 vant Øvre Eiker bibliotek prisen, blant annet for arbeidet de har med Bokbamsen.
I 2022 vant Ringsaker bibliotek prisen blant anne for litteraturfestival for barn og målrettet arbeid for barn og unge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!