Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)

SMH jobber spesielt for deg som er ansatt i medisinske og helsefaglige fagbibliotek. Vi jobber spesielt for økt kompetanse og god ressurstilgang.

Bli medlem i SMH

Er du ansatt i et medisinsk eller helsefaglig bibliotek?

Som medlem i SMH får du medlemspris på våre kurs, du har mulighet til å søke om reisestipend og blir del av et hyggelig og inspirerende bibliotekarnettverk.

For å bli medlem i SMH, må du være medlem i Norsk Bibliotekforening.

Kontingent for ordinært medlemskap er kr. 200,-. Som student og pensjonist betaler du kr. 100,-. For institusjoner er kontingenten kr. 600,-.

Bli medlem i SMH

Styret vårt i Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)

Hege Sletsjøe

Hege Sletsjøe

Styremedlem Sykehuset i Vestfold HF HEGESL@siv.no

Arrangementer

SMH-dagene

Temaet for SMH-dagene er «Bibliotekarens rolle i endring», og det blir fokus på nye roller og oppgaver som bibliotekansatte møter i hverdagen. SMH-dagene er en...

Publisert: juli 14, 2020

Går du med en artikkel eller bok i magen?

Grunnet korona og covid 19 er reisemulighetene begrenset i en tid framover. Vi utlyser derfor skrivestipender på 5000,- i stedet for reisestipend.

Søknadsfrist 15. september 2020.

Kun medlemmer av SMH kan søke, men det er lov å melde seg inn!

Les mer om stipendet her

Referater