Barne- og ungdomsbibliotekprisen

Bli med å kåre vinneren av Barne- og ungdomsbibliotekprisen 2022.

Prisen skal gå til en barne- og ungdomsavdeling i et norsk folkebibliotek som har gjort en ekstra innsats.

Barne- og ungdomsbibliotekprisen skal synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek. Prisen deles ut av NBF Barn og unge, som er en av faggruppene til Norsk Bibliotekforening.

Prisen deles ut annethvert år til et bibliotek som har anvendt nye ideer eller utmerket seg i sitt tilbud til barn og unge. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen formidling og kulturopplevelser, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. Alle kan foreslå kandidater til prisen.

Øvre Eiker bibliotek vant prisen i 2020 for sitt arbeid med Bokbamsen.

Har du en kandidat du vil nominere?
Send en lang eller kort e-post med litt informasjon om din kandidat til kontaktnbfbu@gmail.com innen 20. september.

En jury nedsatt av spesialgruppen velger en vinner.
Prisen deles ut 28. oktober, under NBF Barn og unges halvdagsseminar for faglig påfyll. Vinneren får 15 000,- kr og et diplom tegnet av Anna Fiske.

Les mer om prisen:
norskbibliotekforening.no/barne-og-ungdomsbibliotekprisen

NBF Barn og unge arbeider for å gi barn og unge et godt bibliotektilbud gjennom faglig utvikling og økt synliggjøring av barne- og ungdomsbibliotekenes betydning i samfunnet.

Kontaktperson:
Kristin Klev, Drammensbiblioteket
kristikl@hotmail.com

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!