Program digitalt organisasjonsmøte

Fredag 6. november kl. 09.00-15.30 Kl. 09.00 Velkommen v/leder Vidar Lund Presentasjonsrunde av styret og sekretariatet Hovedstyret informerer om hva som skjer og hva foreningen...

Publisert: oktober 28, 2020

Søkeveiledning

Nederst på siden (se «Last ned») finner du søkeveiledninger på norsk for databasene: CINAHL (EBSCO), OVID-baser, PubMed og Cochrane Library. SMH koordinerer arbeidet med å...

Publisert: oktober 6, 2020

Følg oss på Facebook og Twitter

På Facebook- og Twitter-siden vår kan du få tips om aktuelle fag- og forskningsbibliotekrelaterte nyheter og stoff, samt følge med litt hva som skjer i...

Publisert: september 29, 2020

Vi har fått ny nettside!

Etter en liten stund med nedetid har vi nå fått oss en ny nettside som er underlagt hovedsidene til NBF. Bakgrunnen for nye nettsider er:...

Publisert: september 29, 2020

Følg oss på Facebook

På Facebook-siden vår kan du få tips om aktuelt bibliotekstoff, få innblikk i bibliotekaktuelle nyheter og følge med litt hva som skjer i bibliotekenes verden...

Publisert: september 24, 2020

NFFs stipend

Retningslinjer for tildelingen: – Stipend gis til deltakelse på kurs og konferanser eller faglige reiser.  – Søkeren må være personlig medlem av NFF. – Søknaden...

Publisert: august 31, 2020

Om skolebibliotek

Opplæringslova §9.2 Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifer. Forskrift til Opplæringslova §21-1 Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til...

Publisert: august 28, 2020

Nasjonal bibliotekdag Vestfold og Telemark

NBF Vestfold og Telemark er tilgjengelig med stand på Larvik torg tirsdag 1. september kl. 13.00-15.00.Skolebibliotek er tema for årets Nasjonal bibliotekdag. Vi har mange...

Publisert: august 28, 2020