Vil du bidra i foreningens utvalg?

Har du lyst å engasjere deg i bibliotekarbeid? Knytte nettverk, dele og få kunnskap og innsikt? Bli med i et utvalg hos Norsk Bibliotekforening!

Meld din interesse på e-post innen 3. juni 2022. 

For hver landsmøteperiode setter hovedstyret i Norsk Bibliotekforening ned utvalg som arbeider med ulike bibliotekfaglige og bibliotekpolitiske tema.

Utvalgene bidrar til politikkutvikling, kunnskapsdeling og informasjonsarbeid på utvalgets område. Man kan ta opp saker til debatt i ulike fora, drive med kunnskapsdeling både til bibliotekmiljøet generelt og foreningens medlemmer spesielt, foreslå eller gjennomføre arrangement og gi råd til styret, sekretariatet og resten av organisasjonen.

Utvalgene organiserer arbeidet selv, og det meste av møtevirksomheten skjer digitalt.

Utvalg for 2022-2024

  • Internasjonalt utvalg (internasjonalt arbeid og solidaritetsprosjekt. Kompetanse og interesse for IFLA/EBLIDA).
  • Opphavsrettsutvalget (opphavsrettslig lovverk og spørsmål om opphavsrett).
  • Utvalg for ytringsfrihet og demokrati (tilgang til informasjon og kunnskap, foreningens arbeid med World Expression Forum)
  • Utvalg for digital tilgang (modeller for utlån av e-medier, nasjonale lisenser, Åpen tilgang og formidling av digitalt innhold i bibliotekene).
  • Utvalg for spill i bibliotek (spre kunnskap om spill som tilbud og aktivitet i bibliotek, bedre distribusjonsordningen for spill).
  • Litteraturpolitisk utvalg (innkjøpsordningen, litteratur-, formidlings-, lese- og språkpolitikk, bibliotekdebatt på Norsk Litteraturfestival).
  • Utvalg for teknologi (informasjon om ny teknologier som kunstig intelligens, virtuell og utvidet virkelighet, blockchain, taleassistenter). 
  • Utvalg for bærekraft i bibliotek (økonomisk og sosial bærekraft og klima- og miljøarbeid).
  • Utvalg for bibliotekledelse (utvikle bibliotekledelse, biblioteksjefplakat, redaktørplakat). 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!