Bli et debattbibliotek

Til høsten er det valg i Norge. Frie valg er kjernen i hva vi forbinder med et demokrati. Norsk Bibliotekforening oppfordrer bibliotekene til demokratisk dugnad og invitere til politisk debatt i forbindelse med valget.

11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Fram mot valget kan biblioteket være en demokratibygger gjennom å arrangere gode politiske debatter, som er åpne for hele befolkningen, uavhengig av politisk ståsted, religion og sosial status. Vi har laget en oversikt med tips til hvordan bibliotekene kan arrangere debatter.

Deichman Gründerløkka, Oslo, 7. juni 2023. Debatt med lokalpolitikere i Oslo.

Gjør biblioteket ditt relevant og offensivt

Bibliotekets samfunnsoppdrag er å være en uavhengig møteplass for offentlig samtale og debatt. Ingen skal kunne legge føringer på aktiviteter og arrangement ved folkebibliotek.

Deichman Gründerløkka, Oslo, 7. juni 2023. Debatt med lokalpolitikere i Oslo.

Folkebiblioteket er for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av politisk ståsted, religion og sosial bakgrunn. Norsk Bibliotekforening er som interesseorganisasjon opptatt av hvordan lokal politikk innvirker på bibliotekene og hvordan vi skal gjøre bibliotekene til relevante
samfunnsaktører lokalt.

Debatt i biblioteket 2023 – tips og triks

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!