Uke17: Bibliotekenes bærekraftsuke

Bli med og vis frem hva bibliotekene bidrar til for å skape et bærekraftig samfunn!

Norsk Bibliotekforening inviterer alle bibliotek til å sette FNs bærekraftsmål på dagsorden i uke 17: 22.- 28. april.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all samfunns- og arealutvikling i de kommende årene, og bibliotekene er en viktig aktør for å nå målene.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Uke17 er valgt fordi det er 17 bærekraftsmål, og bærekraftsmål 17 er valgt fordi det handler om samarbeid for å nå målene.

–Bibliotekene er verdens eldste delingsøkonomi, og er en viktig arena for å jobbe for klima og bærekraft. Ved å markere Uke17 er bibliotekene med på å vise fram det de gjør for FNs bærekraftsmål, sier leder i Norsk Bibliotekforening, Helene Voldner.

Utvalget for bærekraft i Norsk Bibliotekforening har tatt initiativet til Uke17. Leder i utvalget, Berit Skillingsaas Nygård, har lang erfaring med bærekraftsarbeid i bibliotek:

– Bibliotekene spiller allerede en viktig rolle i bærekraftsarbeidet. Nå inviterer vi til å øke engasjementet de neste seks årene fram til 2030, og fellesstarten blir Uke17!

Hvordan kan biblioteket ditt bidra til Uke17?
Bibliotekene gjør mye som bidrar til FNs bærekraftsmål. Ved å si at dere markerer Uke17 om et arrangement eller et tiltak som dere allerede gjør, er dere med å å markere Uke17! Bruk Logomateriellet til Uke17 eller fra FN-sambandet som har logoer og materiell til hvert bærekraftsmål.

Uke17 kan også markeres med en utstilling, en lokal debatt, et foredrag eller ved å tilby et verksted.  

Uge17 i Danmark
Arbeidet er i tett samarbeid og inspirert av den danske «Uge17», som arrangeres for andre gang i Danmark. I 2023 deltok over 70 bibliotek, og flere andre aktører og samarbeidspartnere har bidratt til å markere «Uge17».

«Uge17» er støttet av Kulturministeriet i Danmark, og er en del av en felles nasjonal kampanje som skal engasjere folk og opplyse om FNs mål for en bærekraftig utvikling.

Presentasjoner fra webinar 20.3. om Uke17 2024

Vi vil gjerne vite hva dere gjør i Uke17!


Fyll ut skjema med informasjon om hva dere skal gjøre, og vi deler det på våre nettsider og i andre kanaler.
Spørsmål eller kommentarer?
Send en e-post til oss!

Uke17 2024

Skjema for å melde inn tiltak i Uke17

  • Max. file size: 50 MB.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!