Støtt helsebiblioteket i Gaza

Tilgang til kunnskap og oppdatert medisinsk faglig kompetanse er livsviktig for befolkningen på Gaza. Sammen med Bibliotekarforbundet og Spesialgruppen for medisin og helsefag i Norsk Bibliotekforening oppfordrer vi våre medlemmer og andre til å bidra til både akutt nødhjelp og gjenoppbygging av det medisinske tilbudet på Gaza gjennom NORWAC. Vipps nr 22332, merk med «Gaza».

Den humanitære situasjonen på Gaza er ekstrem, og sivilbefolkningen lever i en situasjon som er uholdbar og uoversiktlig. Nødhjelpen med livsnødvendigheter som mat, vann og medisiner kommer ikke inn til de som trenger det.

Over lengre tid har internasjonale hjelpeorganisasjoner som Norsk Folkehjelp og FNs hjelpeorganisasjon for palestinere (UNRWA) rapportert om en uholdbar humanitær situasjon på Gaza. Lidelsene blir stadig større.

Bidra til å støtte NORWACs arbeid med gjenoppbygning av et medisinsk tilbud så snart det er mulig. Ditt bidrag vil styrke det medisinske og humanitære arbeidet i Gaza og akutt nødhjelp til ansatte ved biblioteket.

Norwegian Aid Committee (NORWAC) er en humanitær hjelpeorganisasjon som jobber med helserelaterte prosjekter i Midtøsten. Siden 1994 har organisasjonen jobbet sammen med palestinske helsemyndigheter med å skape et sterkere og mer forutsigbart helsetilbud. De bidrar til å sørge for at al Shifa-sykehuset på Gaza kan levere kritisk helsehjelp. Flere norske leger og helsepersonell har vært til stede på sykehuset og bidratt med ressurser og kompetanse.

Helsebiblioteket på al Shifa-sykehuset spiller en avgjørende rolle i den medisinske beredskapen i området, og bidrar med oppdatert kunnskap og kompetanse for medisinsk personell. De er bygget opp blant annet med støtte fra NORWAC, norske myndigheter, Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening og Spesialgruppen for medisin og helsefag i Norsk Bibliotekforening (SMH). Den lokale bibliotekkoordinatoren har samarbeidet tett med det norske helsebibliotek-miljøet med oppbygningen og drift av helsebiblioteket gjennom mange år.

Situasjonen nå er uklar og framtiden uviss. Vi vet at sykehuset har vært utsatt for bombing og militære operasjoner og at mange av de ansatte har måttet flykte, inkludert bibliotekkoordinatoren med sin familie.

Helsebiblioteket sørger for tilgang til livsviktig kunnskap, og vil trenge både økonomiske ressurser og faglig støtte for å gjenoppstå.

Vipps nr 22332, merk med «Gaza».

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!