Stipend til masterstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap (medie- og dokumentasjonsvitenskap)

Norsk Bibliotekforening lyser ut et stipend på kr. 20 000,-. Frist for å søke er 1. september 2021.

Vi lyser ut et stipend til en student som vil skrive sin masteroppgave om tema innenfor ett av følgende områder:

  • Folkebibliotek og innbyggertorg
  • Mobile bibliotekvirksomheter
  • UH-bibliotek og forskningsstøtte

Om søknaden

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse som avgrenser tema med problemstillinger og en støtteerklæring til prosjektet fra en veileder.

Om stipendet

Mottaker av stipendet vil få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med styret i Norsk Bibliotekforening, tilgang til nettverk, hjelp til utsendelser og vil kunne delta på interne arrangement i foreningen.

Stipendet utdeles i to deler, halvparten gis når studenten har fått klarsignal fra veileder og oppgaveskrivingen starter, resten når oppgaven er innlevert. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren C eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales. Studenten har forplikte seg til å formidle resultatene enten ved å publisere en artikkel i et fagtidsskrift, et foredrag eller i en annen form.

Frist

Søknaden sendes på e-post til kontakt@norskbibliotekforening.no og merkes med Masterstipend. Søknadsfrist: 1. september 2021

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!