Folkebiblioteket som uavhengig debattarena. En krevende rolle?

Hva tenker bibliotekene selv om det å være en uavhengig debattarena? Norsk Bibliotekforening sendte ut en spørreundersøkelse til 374 folkebibliotek i hele landet på tampen av 2022. Vi fikk 169 svar, og 80 prosent av dem var fra biblioteksjefer.

For halvparten av bibliotekene er ikke denne rollen problematisk: De har ikke kapasitet til å ha denne typen arrangement på grunn av få ansatte, korte åpningstider eller lite egnede lokaler.

  • 22 prosent synes rollen som uavhengig debattarena er uproblematisk.
  • 17 prosent er redde for å ta feil avgjørelser.
  • 12 prosent synes denne rollen tar for mye tid og ressurser.

Det er ikke nødvendigvis manglende vilje eller engstelse for å trå feil som ligger bak det lave tallet. De fleste bibliotekene er små med få ansatte. 60 prosent består av tre årsverk eller mindre.

En av respondentene sa det slik: «I en travel hverdag med få ansatte, er det vanskelig å jobbe godt nok med problemstillingene i enhver situasjon. Det kan fort bli at en velger litt «trygge og snille» temaer eller samtaler.» Små og lite egnede lokaler og korte åpningstider begrenser også debattaktiviteten.

Les sammendrag av spørreundersøkelsen her

Artikkel i Bok og Bibliotek: Bibliotekenes debattdilemma

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!