Søk stipend til Bibliotekmøtet 2024!

Personlige medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan nå søke stipend for å delta på Bibliotekmøtet.

Norsk Bibliotekforening arrangerer det neste Bibliotekmøtet i Haugesund 17. – 19. april 2024.

Bibliotekmøtet er den største bibliotekkonferansen som arrangeres i Norge, og både folkebibliotek, skolebibliotek og fagbibliotek møtes her. I tillegg til fellesmøter med key-note speaker, samtaler og debatter, blir det et bredt og variert program av parallellseminarer.

  • Du må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening.
  • Stipend tildeles enkeltpersoner.
  • Har du fått stipend tidligere, må du vente i fem år før du søker igjen.
  • Fortell litt om deg selv, hvorfor du ønsker å delta på Bibliotekmøtet og hvordan stipendmidlene skal benyttes.
  • Du må gi en kort skriftlig oppsummering til oss i etterkant av Bibliotekmøtet 2024.

Det deles ut totalt kr. 20 000,-. Stipendet vil ikke dekke alle utgifter i forbindelse med Bibliotekmøtet, men være et bidrag til å kunne delta.

Send kortfattet søknad innen 10. november 2023 til nbf@norskbibliotekforening.no. Merk e-posten stipend Bibliotekmøtet 2024.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!