Skolebibliotekene styrkes

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, meldte regjeringen at skolebibliotekene styrkes med 20 millioner.  – Dette er et skritt i riktig retning, sier leder av Norsk bibliotekforening, Helene Voldner.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun peker på den negative utviklingen i barn og unges leseferdigheter og lesevaner. Norsk bibliotekforening er positive til økningen, og setter pris på at vi har en kunnskapsminister som prioriterer skolebibliotek og lesing. 

– Vi er glade for at flere kommuner får tilskudd til å videreutvikle gode skolebibliotek, men vi er fremdeles langt unna en storstilt satsing på skolebibliotek som en pedagogisk ressurs med relevant og oppdatert litteratur, samt ansatte med kompetanse på formidling og lesing, sier Voldner.  

Mer støtte til kompetansetiltak
Et av formålene i tilskuddsordningen er å “øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket”. Vi trenger imidlertid også mer støtte til utdanning og kompetansetiltak for skolebibliotekarer, noe Norsk bibliotekforening foreslo i statsbudsjettet 2024.  

I teksten til revidert nasjonalbudsjett pekes det på at midlene skal gå til personalressurser, lesestimulering, og “til veiledningstiltak for kommuner som ønsker å satse på skolebibliotek”.

Leder av Norsk bibliotekforening Skole, Anne Brit Ingholm, er positiv til denne prioriteringen. – Utviklingen av en veileder kan forhåpentligvis bidra til å etablere noen nasjonale føringer, forventninger eller ambisjoner på skolebibliotekfeltet, mener Ingholm, som også håper at regjeringen benytter anledningen til å knytte til seg ressurspersoner som kjenner skolebibliotekfeltet godt.

Sverige leder an
Vi ligger fremdeles langt bak vårt naboland. I Sverige settes det av 216 millioner til bemannede bibliotek i 2025. Deretter 415 millioner svenske kroner per år, med et krav om en utdannet bibliotekar som pedagogisk støtte i undervisningen på skolene. 

Tillegget betyr at tilskuddsordningen blir på totalt 50 millioner. Det betyr også at de 65 kommunene som har søkt, får tilskudd, gitt at de oppfyller søknadsordningens kriterier. 

– Vi er glade for at kunnskapsministeren anerkjenner viktigheten av skolebibliotek, og håper dette er et tegn på at regjeringen nå kommer til å levere en god, grundig og helhetlig leselyststrategi. Det er flott at 65 kommuner kan dele på tilskuddet på 50 millioner, men det er totalt 357 kommuner i Norge, og fremdeles altfor mange skolebibliotek som ikke har hverken lokaler, ansatte eller bøker, avslutter Voldner. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!