Partner for Tsjekkisk bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening deltar i et toårig prosjekt om samarbeid og organisasjonsutvikling av Tsjekkisk bibliotekforening.

Tsjekkisk bibliotekforening (Sdružení knihoven, SDRUK) tok tidlig i 2020 kontakt med Norsk Bibliotekforening og spurte om partnerskap i et EØS-prosjekt. Prosjektets formål er å styrke og profesjonalisere vår søsterorganisasjon i Tsjekkia og Norsk Bibliotekforening er bedt om å være en strategisk sparrings- og informasjonspartner. Foreningen skal bidra til strategiske styringsdokumenter, kommunikasjonsplaner, styrke kontakten med medlemmene og andre organisasjoner, gi innspill til internasjonalt samarbeid og generell utveksling av know-how.

Toårig prosjekt

Prosjektet hadde oppstart i april 2021 og skal avsluttes i mars 2023. Det meste av kontakten vil foregå på ulike digitale plattformer og det er etablert månedlige Zoom-møter. I prosjektet er det lagt inn besøk fra Tsjekkia for å få bedre kjennskap til Norsk Bibliotekforenings virksomhet og erfaringer, møte våre samarbeidspartnere og besøke bibliotek. Norsk Bibliotekforening skal også besøke Tsjekkia og delta på evalueringsmøte. Det er Tsjekkisk bibliotekforening som leder prosjektet og prosjektansvarlig er Eliška Bartošová.

Dette toårige samarbeidet, tar sikte på å overføre erfaringer og praksis fra Norsk Bibliotekforening og foreningens medlemmer til våre forhold, og styrke bibliotekenes stilling gjennom å styrke Tsjekkisk bibliotekforening, sier Tomáš Řehák, styreleder i Tsjekkiske bibliotekforening og biblioteksjef i Praha.

En sterkere organisasjon

Tsjekkisk bibliotekforening har 72 institusjonsmedlemmer og ble opprettet i 1992. En statlig bibliotekstrategi beskriver bibliotekene som pilarer i sivilsamfunnet, lokale møteplasser, støtteinstitusjon for utdanning og læring og tilrettelegger for kultur og kunnskap. For å kunne nå målene i strategien, trengs en sterk organisasjon som kan representere bibliotekene på tvers av fagfeltet. Tsjekkisk bibliotekforening har i dag ingen ansatte, men håper at prosjektet vil resultere i opprettelse av et kontor med en ansatt generalsekretær.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" obligatorisk felt