Nominert til Årets bibliotek 2023

Samnanger folkebibliotek, Vestland fylke


Samnanger folkebibliotek viser hvor mye flott aktivitet innbyggerne kan ha glede av når kommunen satser på biblioteket. De 2 500 innbyggerne i kommunen vet å sette pris på biblioteket, som hadde over 8000 besøkende i 2022.

Høye besøkstall kommer ikke bare av at biblioteket har fått nye og sentrale lokaler, men også av at det har en kreativ, samarbeidsvillig, initiativrik og faglig dyktig biblioteksjef. Biblioteket deler lokale med friskliv- og frivilligsentralen i Samnanger kommune. De tre aktørene skaper mye aktivitet i og utenfor biblioteket.

Biblioteket i Samnanger har tilbud til folk i alle aldre. Det er faste tilbud som Karalag, Sy, strikk og skravl, småbarnstreff, språktreff og lavterskel hjelp til digitale tjenester. Det arrangeres utetrening og språktreff. Ungdommen har fått gaming-rom, biljard og sittegrupper.

Hver dag skjer det noe på biblioteket. Det har et aktivt samarbeid med skoler, barnehager, frivillige lag og organisasjoner. Biblioteket jobber for at barn får gode lesevaner og arrangerer lesestunder og aktivitetsdager for barn. Det er forfattertreff med tema som springer fra vestlandsveier til kjønnsidentitet.

Biblioteket skal være åpent for alle, men det gjør det ikke automatisk inkluderende. I Samnanger jobbes det aktivt for at biblioteket skal være et inkluderende sted å være, enten du kommer alene eller sammen med noen.

Skolebiblioteket på Årstad videregående skole, Bergen

Skolebiblioteket på Årstad videregående skole er skolens hjerte. Årstad er en av de største videregående skolene i Vestland fylke med over 800 elever. Skolen har en mangfoldig elevgruppe med flere ulike yrkesretninger og en stor andel minoritetsspråklige elever. Biblioteket er en viktig møteplass mellom de ulike programfagene, og har lavterskeltilbud som skaper dialog mellom de ulike elevgruppene.  Biblioteket er et godt og trygt sted å være for elevene, med flotte lokaler og dyktige ansatte.

Biblioteket er en viktig pådriver for grunnleggende leseferdigheter, som er et satsningsområde på skolen. De ansatte formidler litteratur på en engasjerende måte som treffer den mangfoldige elevgruppen.  Biblioteket har ledet arbeidet med Gullkroken, som er vg3-elevene sin egen litteraturpris. Prisen er et samarbeid med Litteraturhuset i Bergen, og blir delt ut på Bergen internasjonale litteraturfestival.

Skolebiblioteket har også tatt initiativ til en leseaksjon, der elevene leser de første 20 minuttene hver dag og gjør et aktivt arbeid for å styrke lesemotivasjonen.

Litteraturformidleren gir elevene mulighet til å diskutere litteratur i ulike fora, blant annet gjennom podkasten «Årstad leser». Biblioteket har også en bokklubb, som er svært populær blant elevene. Målet er å skape en felles møteplass for lesing av skjønnlitteratur og sakprosa, og dermed styrke elevenes motivasjon for lesing og trekke elever til skolebiblioteket.

Fagbiblioteket Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Sykehuset Vestfold har fått et nytt, flott fagbibliotek i 2023, i en tid da elektroniske tjenester er mer vanlig. Flere mindre fagbibliotek har blitt lagt ned eller mistet lokaler fordi noen mener at bibliotekets tjenester først og fremst er digitale, og at det ikke lenger er behov for fysiske fagbibliotek.

Sykehuset Vestfold har gått en annen vei, og mener det er nødvendig med fysiske møteplasser. Mennesker har behov for å møtes for å få veiledning og inspirasjon. Målet for biblioteket på Sykehuset Vestfold er at det skal være en felles læringsarena og møteplass. Det skal være åpent, inkluderende og et tilgjengelig sted for rekreasjon.

Samtidig skal det fungere som en kunnskapsarena som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning med tilbud om kvalifisert hjelp og veiledning av serviceinnstilte bibliotekarer. De siste årene har vi sett mange eksempler på folkebibliotek og store fagbibliotek som har fått flotte nye lokaler, men få eksempler på fine, nye små fagbibliotek. Derfor er det gledelig å se at det også satses på fagbibliotek.

De ansatte har fått oppfylt alle sine ønsker for det nye biblioteket. Det er møterom, lesesal, kursrom, og rom for sensitive samtaler. Sykehuset har fått et fint og innbydende bibliotekrom. Dette biblioteket kan vise vei og sette en standard for andre små fagbibliotek.

Sør-Varanger bibliotek, Kirkenes

Sør-Varanger bibliotek er et knutepunkt i kommunen og har mange spennende prosjekter og samarbeid innenfor områder som helse, kunst og litteratur. Folk i alle aldre og med mange ulike bakgrunner samles på biblioteket. Trivselen merkes blant brukere og ansatte. De ansatte har spesialkompetanse på flere områder, og særlig på russisk litteratur og kultur.

I samarbeid med Flyktningtjenesten har de både språkhjelp og leksehjelp. I samarbeid med Sør-Varanger Frivilligsentral har de kreativ aktivitetsgruppe på dagtid, som er en sosial møteplass for alle som liker å være kreative, uavhengig av alder og bakgrunn.

Biblioteket har gjennomført et samarbeidsprosjekt for eldre og personer med demenssykdom for å dekke deres sosiale kulturelle behov, med tanke på at kommunens helse- og omsorgstjenester alene ikke kan innfri behovene for et aldersvennlig samfunn. Biblioteket har arrangert en rekke litteraturtreff for denne målgruppen. Prosjektet har resultert i at hjemmeboende eldre i distriktet har hatt aktiviteter som har motvirket ensomhet og isolasjon.

Biblioteket har tatt arrangementsrollen på alvor. Under pandemien startet de med strømming av arrangement med profesjonelt utstyr og kompetanse, og har fortsatt med det etterpå. De blir nå brukt av andre aktører som trenger bistand på dette området.

Lillestrømbibliotekene

Lillestrømbibliotekene jobber strategisk med å samarbeide med andre, og satser stort på formidling og arrangement. Lillestrømbibliotekene er også med på å gjøre bibliotekene i regionen bedre: De er både fyrtårn og lokomotiv for bibliotekene utenfor Oslo og i Viken fylke.

Lillestrømbibliotekene har inspirert nabobibliotekene og gjort nabobibliotekene bedre og mer profesjonelle.  Her er det beste praksis på så mange vis, særlig når det gjelder kompetanseheving. 

Bibliotekene holder et særlig høyt aktivitetsnivå og har aktiviteter for alle. I tillegg er de ansatte ved Lillestrømbibliotekene rause og deler av sin kompetanse. Det er viktig i et fylke og en region som Viken. Et godt eksempel er litteraturfestivalen for bibliotek på Nedre Romerike, “Litt av en fest”, der Lillestrømbibliotekene er lokomotivet i festivalen. De har bidratt med kursing av personale fra andre bibliotek i bokbad, kursing av personale fra andre bibliotek i utstillingsteknikk.

Lillestrømbibliotekene bidrar også inn i flere grupper med sin kompetanse, for eksempel med erfaringsdeling om brukerinnsikt og systematisk publikumsutvikling i prosjektet NPU-Monitor – publikumsutvikling i bibliotek og kulturinstitusjoner i Viken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!