Voldner i styret i EBLIDA

Leder av Norsk bibliotekforening, Helene Voldner, er valgt inn som medlem av Executive Committee i EBLIDA for perioden 2024-2027. 

EBLIDA er en europeisk paraplyorganisasjon som representerer biblioteker, informasjonssentre og dokumentasjonsinstitusjoner i Europa.  

Dette vil gi innsikt og kunnskap om europeisk utvikling, og det vil styrke Norsk bibliotekforenings arbeid også hjemme. Hun ble valgt inn etter en avstemning blant EBLIDAs medlemsorganisasjoner i hele Europa, og det er en anerkjennelse av både vårt kandidatur, og norske bibliotek. 

– Vi har mye å lære av andre, og har mye å lære bort, sier Helene Voldner. Jeg ser fram til å jobbe med et utvidet kontaktnettverk, mulighet for samarbeid og kunnskap og innsikt i bibliotekutvikling i andre land, og skal dele dette aktivt videre inn i vårt arbeid i NBF og norsk biblioteksektor. 

Organisasjonen jobber med områder som opphavsrett, ytringsfrihet, digitalisering, tilgang til informasjon og EUs politikk og lovgivning innen bibliotek. Dette er direkte relevant også for oss her i Norge, og gjennom dette samarbeidet vil vi kunne bidra inn i diskusjoner med andre. 

Årsmøtet ble gjennomført 8. april under EBLIDAs konferanse i Lisboa, Portugal. Erna Winters ble valgt som ny styreleder.

Vi gratulerer Helene Voldner med et spennende styreverv, og ser fram til bidraget i EBLIDAs Executive Committee.  

Les mer på EBLIDAs nettsider

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!