NBF Agders bibliotekpris

NBF Agder delte i 2016 for første gang ut en bibliotekpris for fremragende bibliotekfaglig innsats. Prisen gikk da til Randi Berge Wandrup, som er arrangementsansvarlig ved Kristiansand folkebibliotek.

I 2019 ble prisen ut for andre gang og ble tildelt Hanne Dahll-Larssøn. Hun mottok Bibliotekprisen for sin ekstraordinære innsats innen formidling av barne- og ungdomslitteratur gjennom en årrekke ved Kristiansand folkebibliotek.