Kan politikerne få folk til å lese?  

Det er slått fast at vi bruker mindre tid til lesing. Norske barn sliter med leseferdigheter og leselyst. Studenter klarer ikke å konsentrere seg når de skal fordype seg i fagtekster.

Regjeringen har startet arbeidet med en leselyststrategi. Men kan politikerne egentlig få folk til å velge lesing fremfor skjerm og digital underholdning?

Det politikerne faktisk kan gjøre, er å velge å bruke penger på bibliotek: Et felles fundament som sikrer tilgang til litteratur og som gir muligheter for lesing. 

I høst er det kommunevalg. Kommunepolitikerne er med på å bestemme det som vi kaller sosial infrastruktur. Sosial infrastruktur påvirker hvilke muligheter enkeltmennesker har for å skape seg et godt liv, med utdanning, jobb og god helse. Institusjoner i samfunnet som barnehager, skoler, ulike kultur- og idrettstilbud og bibliotek er del av denne sosiale infrastrukturen.  

Debatt om bibliotek på Deichman Grünerløkka med lokalpolitikere i Oslo juni 2023.

Biblioteket treffer en større bredde av befolkningen enn andre kulturinstitusjoner, og folkebibliotekene er Norges mest besøkte kulturinstitusjon. Folkebibliotekene hadde 22,7 millioner besøkende i 2022, og det ble lånt ut 12 millioner bøker. Ingen andre kan måle seg med det! 

Biblioteket begynner med de aller minste barna, slik at de får en god start som lesere. Mange bibliotek samarbeider med helsestasjoner, barnehager og skoleklasser. Leselystkampanjen Sommerles er en suksess. På biblioteket kan alle få muligheten til å oppleve gleden av å lese, noe som igjen gir gode leseferdigheter.  

Dårlige leseferdigheter i oppveksten kan forplante seg gjennom hele livet og kan gi vansker med å gjennomføre et utdanningsløp. Bibliotekene kan bidra til å jevne ut den ulempen det er å ikke være oppvokst med lesende forbilder.  

Bibliotekene gir alle muligheter til å velge lesing gjennom hele livet. Bibliotekene har en bok for alle. Bibliotekene har et mangfold av litteraturarrangement, med opplesninger, forfattertreff og litteraturfestivaler. Mange bibliotek har lesegrupper der du kan snakke om det du har lest. Noen bibliotek har lesegrupper der du kan sitte i stillhet og lese sammen med andre.  

Men det er store forskjeller i hva som er et bibliotek i Norge, og hvilke muligheter de har for å tilby gode tjenester til sitt lokalsamfunn. Noen byer har fått bibliotek som er flotte store praktbygg med et mangfold av arrangement og rause åpningstider. Alt for mange bibliotek har mindre enn en hel stilling, begrensede åpningstider og knappe budsjetter til innkjøp.  

Det er foreventet at at alle skal være sikret gode offentlige tjenester uansett hvor man bor i landet. Dette bør også gjelde tilgang til et godt bibliotek.   

Bibliotekene er opptatt av å kunne utføre samfunnsoppdraget sitt og skape en kultur rundt lesing. Men for å kunne gjøre dette, er det nødvendig å ha ansatte på jobb og ha åpningstider som gjør at folk får besøkt biblioteket sitt. Det trengs også gode lokaler som folk har lyst til å være i og en oppdatert samling av bøker og andre medier. Vi trenger at politikerne satser på bibliotek. 

Vidar Lund, leder Norsk Bibliotekforening
Ann Berit Hulthin, generalsekretær Norsk Bibliotekforening

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!