Innkalling til landsmøte i Norsk Bibliotekforening

Det innkalles med dette til landsmøte i Norsk Bibliotekforening fredag 25. mars 2022 kl. 12.00-15.00. Møtet vil foregå fysisk på Clarion Hotel The Hub i Oslo og digitalt.

Foreløpig dagsorden:

Åpning av landsmøtet ved foreningens leder Vidar Lund

1.         Konstituering av landsmøtet

a. Valg av møteledere, teknisk administrator for digitale deltakere, referenter, undertegnere av protokoll, tellekorps og redaksjonsutvalg

b. Godkjenning av møtereglement

2.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.         Hovedstyrets beretning mars 2020 – februar 2022

4.         Kontrollkomiteens rapport 2020 – 2022

5.         Revidert regnskap 2020 og 2021

6.         Innkomne saker og forslag til uttalelser

7.         Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2022-2024

8.         Fastsettelse av kontingentsatser for 2023 og 2024

9.         Revidert budsjett for 2022 til orientering

10.       Forslag til rammebudsjett for 2023 og 2024

11.       Valg

Forslag som medlemmene ønsker å ha på sakslisten, må meddeles hovedstyret i Norsk Bibliotekforening skriftlig innen mandag 7. februar 2022 (§ 5 i NBFs vedtekter). Forslag sendes på e-post til abh@norskbibliotekforening.no

Valkomiteens innstilling for perioden 2022 – 2024

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!