Innkalling til landsmøte i Norsk Bibliotekforening  

Det innkalles med dette til landsmøte i Norsk Bibliotekforening
Onsdag 17. april 2024 kl. 12.00-15.00.
Møtet vil foregå fysisk på Quality Maritim Hotel i Haugesund. 

Foreløpig dagsorden:  

1. Konstituering av landsmøtet 

a. Valg av møteledere, referenter, undertegnere av protokoll, tellekorps og redaksjonsutvalg 

b. Godkjenning av møtereglement 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Hovedstyrets beretning mars 2022 – mars 2024 

4. Kontrollkomiteens rapport 2022 – 2024 

5. Revidert regnskap 2022 og 2023 

6. Innkomne saker og forslag til uttalelser 

a. Forslag til vedtektsendringer 

7. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2022-2024 

8. Fastsettelse av kontingentsatser for 2025 og 2026 

9. Revidert budsjett for 2024 til orientering 

10. Forslag til rammebudsjett for 2025 og 2026 

11. Valg 
 
Alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening er velkommen på landsmøtet.

Medlemmer som vil stemme under landsmøtet må ha betalt medlemskontingent.

Hvis du stiller på landsmøtet på vegne av en institusjon, så må du ha med fullmakt, hvis den ikke er sendt inn i forkant. 

Forslag som medlemmene ønsker å ha på sakslisten, må meddeles hovedstyret i Norsk Bibliotekforening skriftlig innen onsdag 6. mars 2024 (§ 5 i NBFs vedtekter).

Forslag sendes på e-post til abh@norskbibliotekforening.no 

Skjema for påmelding til landsmøte 2024

"*" obligatorisk felt

Navn*
Deltar som:*

Fullmaktskjema finner du her

Landsmøtepapirene finner du her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!