Innkalling til landsmøte i Norsk Bibliotekforening  

Det innkalles med dette til landsmøte i Norsk Bibliotekforening
Onsdag 17. april 2024 kl. 12.00-15.00.
Møtet vil foregå fysisk på Quality Maritim Hotel i Haugesund. 

Foreløpig dagsorden:  

1. Konstituering av landsmøtet 

a. Valg av møteledere, referenter, undertegnere av protokoll, tellekorps og redaksjonsutvalg 

b. Godkjenning av møtereglement 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Hovedstyrets beretning mars 2022 – mars 2024 

4. Kontrollkomiteens rapport 2022 – 2024 

5. Revidert regnskap 2022 og 2023 

6. Innkomne saker og forslag til uttalelser 

a. Forslag til vedtektsendringer 

7. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2022-2024 

8. Fastsettelse av kontingentsatser for 2025 og 2026 

9. Revidert budsjett for 2024 til orientering 

10. Forslag til rammebudsjett for 2025 og 2026 

11. Valg 
 

Forslag som medlemmene ønsker å ha på sakslisten, må meddeles hovedstyret i Norsk Bibliotekforening skriftlig innen onsdag 6. mars 2024 (§ 5 i NBFs vedtekter).

Forslag sendes på e-post til abh@norskbibliotekforening.no 

Skjema for påmelding til landsmøte 2024

"*" obligatorisk felt

Navn*
Deltar som:*

Fullmaktskjema finner du her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!