IFLA/UNESCOs folkebibliotekmanifest 2022


Under årets IFLA-konferanse i Dublin ble det presentert et oppdatert felles manifest for folkebibliotek. Bibliotek fra hele verden har bidratt til manifestet, slik at det representerer virksomheten og formålet til folkebibliotekene i dag. Manifestet har eksistert siden 1949, og ble sist oppdatert i 1994. Norsk Bibliotekforening har oversatt manifestet til norsk:

«Frihet, fremgang og utvikling av samfunn og individer er grunnleggende menneskelige verdier. Dette vil kun være mulig å oppnå dersom godt opplyste borgere er i stand til å utøve sine demokratiske rettigheter og ha en aktiv rolle i samfunnet. Tilstrekkelig utdanning samt fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, refleksjoner, kultur og informasjon er forutsetninger for konstruktiv deltakelse og for demokratiets utvikling.

Folkebiblioteket gir lokal tilgang til kunnskap, utgjør et grunnleggende vilkår for livslang læring, uavhengig beslutningstaking og kulturell utvikling for den enkelte og for sosiale grupper. Biblioteket bidrar til levende kunnskapssamfunn ved å gi tilgang til og muliggjøre kreativitet og deling av all slags kunnskap, inkludert vitenskapelig og lokal kunnskap, uten kommersielle, teknologiske eller rettslige hindringer.

I alle land, men spesielt i utviklingsland, bidrar bibliotek til å sikre at retten til utdanning og deltakelse i kunnskapssamfunn og i det kulturelle fellesskapet er tilgjengelig for så mange som mulig.

Dette manifestet uttrykker UNESCOs tro på folkebiblioteket som en pådriver for utdanning, kultur, inkludering og informasjon, og som et viktig verktøy for bærekraftig utvikling og for å fremme fred og åndelig utvikling og velferd blant mennesker.

Derfor oppmuntrer UNESCO nasjonale og lokale myndigheter til å støtte og aktivt engasjere seg i utviklingen av folkebibliotek.»

IFLA/UNESCOs folkebibliotekmanifest 2022 bokmål

IFLA/UNESCOs folkebibliotekmanifest 2022 nynorsk

IFLA/UNESCOs folkebibliotekmanifest 2022 nordsamisk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!