Gi alle elever gode skolebibliotek!

Ny opplæringslov skal vedtas av Stortinget i vår. Norsk Bibliotekforening mener at nå har politikerne sjansen til å gjøre endringer som gir alle elever gode skolebibliotek.

Det er et viktig prinsipp i norsk skole at barn og unge skal være sikret et godt undervisningstilbud uansett hvor du bor i landet. Når det gjelder tilgang til et godt skolebibliotek, er tilbudet svært ulikt. Regjeringens forslag til ny opplæringslov er å beholde status quo. Det betyr at det fortsatt er opp til idealister og ildsjeler på hver enkelt skole om elevene får tilgang til et godt skolebibliotek eller ikke.

Norsk Bibliotekforening er skuffet over regjeringens forslag da både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i sine partiprogram sier at de vil styrke skolebiblioteket og inkludere skolebibliotekarene i det pedagogiske arbeidet på skolen.  

Skolebiblioteket skal være et læringssenter med aktuelle bøker og tegneserier, digitale læremidler og en trygg sosial arena. En kasse med bøker fra folkebiblioteket er ikke et skolebibliotek. Kravet om tilgang til skolebibliotek løses svært ulikt. Det gir igjen elevene helt ulike muligheter. Når man samtidig skal ha en leselyststrategi fordi barn og ungdom leser mindre og dårligere enn før, er gode skolebibliotek en lavthengende frukt. 

Oslo kommune har laget en skolebibliotekplan og en skolebibliotekstandard. Målet er at alle elever skal få et likeverdig tilbud. Skolebiblioteket skal brukes for å nå målene i fag- og læreplanene og må derfor legges inn i skolens undervisningsplaner. Slike planer er verktøy for rektorene. 

Utdanningsdirektoratet stiller krav til skolen om en plan før skolebiblioteket kan søke om regjeringens prosjektmidler for skolebibliotekutvikling. Norsk Bibliotekforening mener at en plan med formål og bruk av skolebibliotek er krav som må med i ny opplæringslov.  

Skolebiblioteket er en arena med nesten uendelige muligheter. Skolebiblioteket kan bidra til viktig formidling av litteratur og leseglede, virker inkluderende, hjelper elevene med å orientere seg i en kaotisk verden av informasjon, og virker sosialt utjevnende. Utfordringen vår til Stortinget er: bruk muligheten som ligger i behandlingen av opplæringsloven og sikre alle elever gode skolebibliotek!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!