Flerkults idébank

FlerKult ønsker å samle og dele informasjon om hva som skjer ute i bibliotekene.

Du trenger bare å fylle ut dette skjemaet, så ordner vi resten. Husk at du må ha rettigheter til eventuelle bilder som legges ved. På forhånd tusen takk!

Flerkults idébank

Har ditt bibliotek gjennomført et godt tiltak eller prosjekt som imøtekommer ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum? Fyll ut punktene i skjemaet og last gjerne opp bilder som illustrasjon. Hensikten med idébanken er å samle gode ideer, erfaringer og kunnskap fra bibliotek i Norge og utlandet. Her skal du få tips til hva ditt bibliotek kan gjøre, hvordan det kan gjøres, og hva det kan kreve av ressurser. Du kan også finne kontaktinformasjon til aktuelle ressurspersoner som du kan spørre om råd, og tips til relevant litteratur. TIps: Skjemaet består av mange spørsmål og det kan være en fordel å skrive ditt prosjekt i et dokument og siden klippe og lime inn i skjemaet.

Trinn 1 av 6

  • Navn på tiltak

  • Eks. Eventyr fra mange land
  • Hva

  • Eks. eventyrstund

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!