Bli medlem

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for deg som mener bibliotekets oppgaver er viktigere enn noen gang.

Sammen skal vi synliggjøre bibliotekene og hva bibliotekene kan bidra med i dagens samfunn.  Vi engasjerer oss for bibliotekene og er en vaktbikkje når det trengs.

Den viktigste grunnen for å være medlem er å støtte det viktige arbeidet vi gjør for bibliotek og bibliotekets brukere. Du får biblioteknettverk og faglig påfyll, og kan påvirke i biblioteksaker over hele landet.

Hva gjør vi?

Lokalt:

 • Lokallagene skriver leserinnlegg når det foreslås kutt i bibliotekbudsjetter
 • høringssvar til kommunale planer
 • hjelper lokale bibliotek med utfordringer
 • utformer og sprer retningslinjer for bibliotekansatte
 • arrangerer Nasjonal bibliotekdag

Nasjonalt:

 • Vi jobber aktivt for å styrke skolebibliotek
 • NBF er innspills- og høringsinstans i bibliotekrelaterte saker
 • Vi Informerer myndigheter og politikere om bibliotek
 • Deltar på den politiske arenaen Arendalsuka med arrangement
 • Tar opp kutt i Helsebiblioteket.no og har møter med Nasjonalbiblioteket

Internasjonalt:

 • Gjennom Internasjonalt utvalg støttes prosjekter som «Giving hope to a child»
 • Våre medlemmer arbeider i internasjonale utvalg (IFLA), og møter bibliotekansatte fra hele verden
 • Foreningen er medlem av den internasjonale og europeiske paraplyorganisasjonen.
 • Vi har tett kontakt med våre nordiske søsterorganisasjoner og samarbeider og lærer fra dem.

Spesialgrupper og faglige utvalg:

 • Arrangerer faglig sterke seminarer
 • bidrar til å synliggjøre aktuelle fagspesifikke biblioteksaker
 • skriver kronikker i aviser
 • Du kan bidra spesielt i en gruppe ut fra hva du brenner for.

Kontingent

Det koster 450 kroner i året å være personlig medlem i Norsk Bibliotekforening. Studenter, pensjonister og arbeidsledige betaler 200 kroner.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å melde inn forening eller institusjon (egne priser).

Medlemsfordeler

Som personlig medlem får du:

Institusjonsmedlemmer kan kjøpe sine avis- og bladabonnement via NBF Tidsskriftformidlingen. Det betyr effektiv abonnementshåndtering med:

 • samlefaktura for alle abonnement
 • ett punkt for henvendelser og spørsmål
 • gunstige priser
 • personlig service

Bli medlem