Bibliotekprisen for Møre og Romsdal

Kriteriar

Prisen vert tildelt ein person, institusjon eller organisasjon som har utvikla, synleggjort eller på anna måte fremja biblioteka og arbeidet deira i fylket på ein spesielt god måte. Her vil det verte lagt vekt på mellom anna resultat og aktivitetar, nytenking og synleggjering med meir.

Delast ut annakvart år

Under årsmøtet til Norsk bibliotekforening avdeling Møre og Romsdal i 2010 vart det vedteke at berre foreininga skal dele ut Bibliotekprisen, ikkje lenger i samarbeid med fylkesbiblioteket. Det vart seinare vedteke at prisen skal delast ut annakvart år. Prisen har ein verdi på kr. 4.000,–.

Tidligere vinnere

2018 Bjørg Moltu

2015 Ellen K. Molvær

2012    Bokbåten Epos

2009    Lise Bull

2008    Haram folkebibliotek

2007    Eivind Hasle

2006    Anne Hustad

2005    Kristiansund folkebibliotek

2004    Grete Thingnær

2003    Sula bibliotek

2003    Aud Folkestad

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!