Bibliotekprisen for Møre og Romsdal

Statuttar

Vedtatt av årsmøtet 2. mars 2023

§ 1 Om bibliotekprisen

Bibliotekprisen blir delt ut av Norsk bibliotekforening Møre og Romsdal. Prisen har ein verdi på kr 5 000 og er ein kunstgjenstand. 

§ 2 Tildelingsvilkår 

Prisen blir tildelt ein person, institusjon eller organisasjon som i dei seinare åra har tatt i bruk nye idear, utmerka seg gjennom gode og effektive samarbeid i bibliotekfeltet, eller ved framtidsretta, utradisjonelle og offensive tiltak innan kunnskapsformidling og kulturelle opplevingar, marknadsføring, inkludering og tilgjenge, god sørvis eller god ressursutnytting. 

§ 3 Jury 

Styret i Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal er jury og blir leia av styreleiar. Juryen kan kan supplere seg sjølve viss naudsynt. Juryleiaren kan røyste dobbelt dersom juryen er delt i vurderinga. Juryen skal vurdere alle nominerte ut frå § 2 i statuttane. Juryens behandling er konfidensiell og avgjersla kan ikkje bli overprøvd. Juryen vel tre–fem finalistar viss mogleg og kårer ein vinnar. 

Viss ein jurymedlem sjølv blir nominert eller jurymedlemens eigen institusjon eller organisasjon blir nominert, skal vedkomande tre ut av juryen og ein annan jurymedlem bli peikt ut. 

§ 4 Forslagsrett 

Alle medlem, bibliotek og bibliotekbrukarar i Møre og Romsdal har forslagsrett. 

§ 5 Annonsering 

Styret i Norsk bibliotekforening Møre og Romsdal skal annonsere forslagsfrist minst to – 2 – månader før utdeling, annonsere dei tre–fem finalistane og til slutt vinnaren på ein slik måte at prisvinnar og andre nominerte får mest mogleg merksemd. 

§ 6 Utlysing 

Bibliotekprisen blir lyst ut i partalsår, med moglegheit for at han ikkje blir delt ut. Juryen kan avgjere å la vere å dele ut prisen, men ikkje ved meir enn eitt partalsår. 

*** 

Desse statuttane bygger på statuttar for årets bibliotek og statuttar for Norsk bibliotekforenings pris utdelt av Norsk bibliotekforening. 

Tidlegare vinnarar

2018 Bjørg Moltu

2015 Ellen K. Molvær

2012    Bokbåten Epos

2009    Lise Bull

2008    Haram folkebibliotek

2007    Eivind Hasle

2006    Anne Hustad

2005    Kristiansund folkebibliotek

2004    Grete Thingnær

2003    Sula bibliotek

2003    Aud Folkestad

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!