Bibliotekene kan styrke vår digitale motstandskraft

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å styrke befolkningens digitale motstandskraft. Norsk Bibliotekforeningn har levert innspill til regjeringens høring, sammen med teknologiselskaper, medieorganisasjoner, universitet og høgskoler.

Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening

Kulturdepartementet har en koordinerende rolle og har invitert til høring og innspill i arbeidet med å styrke befolkningens digitale motstandskraft. Dette handler om å arbeide for å motvirke og avsløre uønsket påvirkning og desinformasjon.

Det at folk blir utsatt for villende informasjon er ikke noe nytt. Men det omfanget av digital desinformasjon som vi blir utsatt for i vår tid, er uten sidestykke i historien.

Vi mener at bibliotekene har en viktig rolle for å styrke folks digitale motstandskraft. Bibliotekene kan nå ut til hele befolkningen gjennom et helt livsløp, gjennom skolebibliotek, fag- og forskningsbibliotek og folkebibliotek, sier leder i Norsk Bibliotekforening Helene Voldner.

Her er våre hovedpunkter i høringsinnspillet:

Hva gjør bibliotekene?

  • Bibliotek i skole- og undervisningsinstitusjoner gir opplæring i kildekritikk.
  • Folkebibliotekene driver digital veiledning som en del av sitt samfunnsoppdrag.
  • Folkebibliotekene driver kurs og opplæring som prosjekter med ulike samarbeidspartnere. Dette er gode tiltak, men det er lite samordning eller koordinering.
  • Folkebibliotekene gir digital veiledning hver eneste dag. Svært mange av oss er digitalt sårbare, og har vanskelig med å forstå offentlige digitale tjenester. Dette er utfordrende for de ansatte, med tanke på ressursbruk og tilgang til personsensitive opplysninger.

Hva trenger bibliotekene?

  • Kompetanseløft hos de bibliotekansatte: Om kildekritikk, desinformasjon og propaganda.
  • Bibliotekene må få en mer tydelig rolle og mandat når det gjelder beredskap. Bibliotekene må defineres som en del av det strategiske beredskapsarbeidet mot desinformasjon.
  • Bibliotekene trenger langsiktige ressurser og tydelige rammer. Ikke kortvarige prosjektmidler.
  • Vi mener at det må avklares hvem som har ansvaret av offentlige og private institusjoner. Nå er det slik at mange brukere går til biblioteket fordi det er et av få steder som fremdeles er åpne for publikum, og fordi bibliotekene har høy grad av tillit.

Les hele høringsinnspillet her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!