Løft samtalen om lesing

Vi har levert innspill til leselyststrategien:
– Norsk Bibliotekforening vil at denne strategien skal bidra til å løfte samtalen om lesing. Akkurat som at bibliotekene er for alle, ønsker vi at strategien skal være for hele befolkningen. Vi håper også på en langsiktig og forpliktende strategi, sier nestleder Helene Heger Voldner.


Punkter fra vårt innspill til leselystrategi:

  • Biblioteket er det stedet i samfunnet der alle har lik tilgang til litteratur, gjennom hele livet, og bør være en helt sentral aktør i strategiens konkrete tiltak og beskrivelser. Framsnakking av biblioteket er også med på å løfte samtalen om lesing og lesekultur i den offentlige debatten.
  • Lesing taper ofte mot digitale medier. Derfor er det å finne bøker og litteratur som oppleves som relevante for den enkelte en nøkkel. Bibliotekene kan – med nok ressurser – være en arena for å finne gode leseopplevelser.
  • Bibliotekenes rolle er i stadig endring. I denne sammenhengen bør litteraturens plass i bibliotekene få en synlig rolle, for å motvirke at lesearbeidet går på bekostning av andre oppgaver. En god infrastruktur er avgjørende, at det er bibliotek over hele landet, som er åpne og tilgjengelige.

  • Dårlige leseferdigheter hos barn er alvorlig, og vil forplante seg videre i livsløpet, gjennom skolegang og utdanning. Bibliotek, samarbeid med bibliotek og barnehager, og gode skolebibliotek kan utjevne den ulempen det er å ikke ha lesende forbilder i hjemmet.

  • Skolebibliotek må styrkes. Forskning viser at barn og unge som har rik tilgang til aktuell og interessevekkende litteratur har et stort leseengasjement. En permanent ordning med distribusjon av kulturfondbøker til skoler vil sikre skoler tilgang til god litteratur. Skolebiblioteket må være en del av skolens årshjul og pedagogiske opplegg. Skolebibliotek må være tilgjengelig for elever og lærere i skoletiden.

  • Lesing er en individuell aktivitet, men den skaper fellesskap. Den lesingen vi snakker om må derfor omfavne alle, uansett forutsetninger. En leselyststrategi må omfatte alle former for lesing, og inkludere lesing på ulike språk og formater. Minoritetsspråkene må ivaretas og få plass.  


    Strategien bør peke på hvilke konsekvenser manglende mangfold i både innhold, rollemodeller, språk og formater får, og komme med tiltak for å sikre økt mangfold og representasjon i feltet. Særlig barn og unge foretrekker litteratur de kan kjenne seg igjen i, og det er nødvendig å få en større bredde så flere kan kjenne seg igjen.

Les Norsk Bibliotekforenings innspill til leselyststrategien her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!