Bevar Helsebiblioteket!

Helsebiblioteket.no er en viktig ressurs som kan bli rammet av budsjettkuttene til Folkehelseinstituttet.

Norsk Bibliotekforening har sendt brev til Stortingets Helse- og omsorgskomité hvor vi ber dem følge opp Helsebiblioteket med midler i revidert statsbudsjett. Vi har også bedt om møte med Helse- og omsorgsdepartementet.

En satsing på Helsebiblioteket lønner seg. Mer kunnskap til alle gjennom felles ressurser.

Sentrale databaser og tidsskrift fjernet

Med 10 mill. kr i kutt på innkjøpsbudsjettet har Helsebiblioteket mistet sentrale databaser og tidsskrifter fra 1. januar i år. Forskere mister tilgang til databaser som PsycInfo og Cochrane. Faglitteratur og kunnskapsoversikter er ikke tilgjengelig for helsefagstudenter eller ansatte i primærhelsetjenesten. Nå er du helt avhengig av hvilke abonnement ditt lokale sykehus eller utdanningsinstitusjon prioriterer penger på.

Samarbeid avsluttes

UH-sektoren har bidratt med ca. 4 mill. kr i året til FHI for å få tilgang til Helsebiblioteket. Dette samarbeidet avsluttes, da UH-sektoren ikke vil bidra når innholdet er så kraftig kuttet. UH-sektoren får rett og slett ikke det de betaler for lenger. De store bidrar ikke lengre i en dugnad for de mindre.

Kunnskapsbasert praksis

Databaser er viktige kilder for å utarbeide kliniske retningslinjer, veiledere og prosedyrer. Forskere ved FHI bistår for eksempel i arbeidet med å lage nasjonale retningslinjer, blant annet for svangerskapsoppfølging eller bruk av antibiotika i primær- og spesialisthelsetjenesten. Nå mistes tilganger til databaser for å utarbeide og oppdatere slike kliniske retningslinjer.

Nasjonale avtaler er smart

Å benytte seg av nasjonalt fremforhandlede avtaler gir besparelser både i administrasjon og økonomi. Distriktsperspektivet er særlig viktig og likeverdig behandling i distrikt og by henger sammen med likeverdig tilgang til kunnskap.

Kvalitetssikret informasjon til deg og meg

I følge SSB søker 77 % av den voksne befolkningen om helserelaterte informasjon på Internett i 2021. Da er oppdatert og kvalitetssikret helseinformasjon særlig viktig i en tid hvor en overveldende mengde av informasjon og desinformasjon bare er et tastetrykk unna.

Vi ber Helse- og omsorgskomiteen følge opp Helsebiblioteket med ekstra midler i revidert statsbudsjett 2023.

Helsebiblioteket.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!