Kurs i sjekklister for bibliotekarer

  • Dato: 10. januar 2024
  • Tid: 10.00-15.00
  • Sted: FHIs lokaler på Myrens verksted, Bygg MT6. Rom nr. 701
  • Pris: 950,- for ikke-medlemmer. 500,- for SMH-medlemmer

Sjekklister for kvalitet brukes for å bedømme hvor gode forskningsartikler er. Siden det blir vanligere og vanligere for både studenter, forskere og andre å skrive kunnskapsoppsummeringer, finner spørsmål om sjekklister oftere veien til biblioteket: Har vi en oversikt over hvilke sjekklister som er «best å bruke»? Kan vi hjelpe med kursing i sjekklister? Hva skal biblioteket ta ansvar for, og hva er lurt å vite før vi svarer?

PROGRAM

10.00-10.15    Velkommen, intro til kurset og introduksjoner
10.15-10.45    Vurdering av metodisk kvalitet: hvorfor og hvordan?
10.45-11.00    Hva er bibliotekarenes rolle?
11.00-11.15    Pause
11.15-12.00   Kritisk vurdering av metodisk kvalitet på en randomisert klinisk studie (RCT)
12.00-12.45    Lunsj
12.45-13.00    Systematiske oversikter: ulike typer
13.00-13.30  Hvordan kan bibliotekaren bruke sjekklistene?
13.30-13.45    Pause
13.45-14.30    Kritisk vurdering av metodisk kvalitet av en systematisk oversikt
14.30-15.00  Samarbeid mellom forskere og bibliotekarer

Kursholdere er forsker Lillebeth Larun og forskningsbibliotekar Ingvild Kirkehei fra Folkehelseinstituttet.

Organisasjoner som er SMH-medlemmer kan få én deltaker på kurset til medlemspris. Påmelding er bindende. Påmeldingsfristen er 3. januar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!