Arendalsuka 2023: Demokrati i ubalanse?

  • Dato: 15. august 2023
  • Tid: 14:00-15:00
  • Sted: Arendal bibliotek

Tar vi demokratiet vårt for gitt?

Eller er det i ferd med å endre seg? Kan demokratiet forvitre innenfra? Hvordan fungerer lokaldemokratiet med tanke på høstens valg? Hvilke farer kan true det norske demokratiet eller kan vi bygge et demokratisk totalforsvar?

Biblioteket skal i sine samlinger gi tilgang til ulike informasjonskilder; om hele verdens historie, tanker og ideer som politisk ideologi og religiøs tro og bidra til at du og jeg kan treffe beslutninger på et opplyst grunnlag. Hvordan kan biblioteket bidra til samtalen om demokratiet?

Innledning: Carl Henrik Knutsen vil innlede om  styrker, svakheter og endringstrekk ved det norske demokratiet. Knutsen er prosjektleder ved TiNDe, Tilstandsanalyse av det norske demokratiet. Prosjektet skal fange opp forskjeller i demokratinivået og endringer i det norske samfunnet og blir presentert senere på Arendalsuka.

I panelet:

  • Tore Rem, direktør UiO: Demokrati, forfatter.
  • Carl Henrik Knutsen, prosjektleder TiNDe
  • Veronicha Angell Bergli, leder Bibliotekarforbundet

Samtaleleder: Birgithe Schumann-Olsen, biblioteksjef Tønsberg og Færder bibliotek

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!