Veiledning for bibliotek og innbyggertorg

Mange kommuner ønsker å samkjøre bibliotek og innbyggertorg for å gi gode tjenester til innbyggerne sine. Norsk Bibliotekforening er positive til denne videreutviklingen av bibliotekenes rolle, så lenge det ikke går utover bibliotekenes kjerneoppgaver.

Norsk Bibliotekforening har utarbeidet en veiledning for å gi biblioteksjefer en guide om utfordringer man bør se på når kommunen ønsker å samkjøre bibliotek og innbyggertorg/kommunal informasjonsformidling. En grundig planleggingsprosess er med på å bedre resultatet.

Foreningen er positiv til nye driftsmodeller og videreutvikling av bibliotekenes rolle som ivaretar bibliotekets kjerneoppgaver jfr. Folkebibliotekloven.

Begrepsavklaring

Samlokalisering: Biblioteket og innbyggertorget er i samme lokaler. Har to ledere.
Samorganisert: Bibliotek og innbyggertorg er organisert som en enhet med felles leder.

Planlegging

 • Definer hva som er formålet for ny organisering.
 • Ha en god forankring av formålet i alle ledd i kommunen.
 • Folkebibliotekloven skal følges.
 • Sjekk planer som finnes i kommunen som omhandler biblioteket. Noe i disse planene som det er viktig at politikerne stadfester videre?
 • Avklar organisasjonsplasseringen av biblioteket/innbyggertorget i kommunen.
 • Lederavklaring:
  • Biblioteksjefen skal ha budsjett-, økonomi og personalansvar.
  • Biblioteksjefen skal ha ansvar for avgjørelser som gjelder bibliotekets samfunnsmandat (Folkebibliotekloven).  
 • Involvere alle ansatte som blir berørt.
 • Skal arbeidstid- og avtaler samkjøres?
 • Klargjøre satsningsområder for ny organisasjon.
 • Kartlegge nåværende kompetanse og ansvar.
 • Definer alle arbeidsoppgaver:
  • Hva er arbeidsoppgavene? Hva skal være felles og adskilte arbeidsoppgaver?
  • Ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver. Fordeling av skrankevakter?
  • Nødvendig med økt kompetanse og opplæring?
 • Hvordan og hvem skal rekrutteres til framtidige stillinger i organisasjonen?
 • Skriv referat fra møter og ha eventuelt skriftlig avtale med organet man samlokaliseres med.
 • Klargjør hvordan den nye tjenesten/organiseringen skal kommuniseres til innbyggerne.
 • Hvordan arbeide med videreutvikling av tjenestene for innbyggerne i biblioteket og i innbyggertorget?

Diskusjon

 • Innbyggertorg/kommunal informasjonsformidling er kommunens ansikt utad. Bibliotek skal være en uavhengig møteplass og en arena for debatt. Hvordan sikre bibliotekets frie rolle i en sammenslåingsprosess?  
 • Utfordrende kommuneøkonomi og bibliotekets portefølje utvides. Kan bibliotekets samfunnsoppdrag svekkes og biblioteket blir et fagområde «for alt»?

Last ned: Veiledning for bibliotek og innbyggertorg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!