Titler i Kulturrådets innkjøpsordning

NBF Tidsskriftformidlingen (NBFT) administrerer Kulturrådets innkjøpsordning for kulturtidsskrifter og har gjort det siden 2009. Tidsskriftene sendes direkte til folkebibliotekene på utgivelsesdatoen.

Som med andre tidsskrifter i bibliotekets tidsskriftportefølje er titlene tilgjengelige i NBFT Interaktiv. NBFT håndterer endringer, reklamasjoner og andre henvendelser.

Beskrivelser er skrevet av redaksjonene selv.

Titler i ordningen i 2019

FETT

Fett er et feministisk (populærkulturelt) tidskrift om kjønn og samfunnet.

Vi er lei av at den vanlige pressen kjøper og selger stereotype foresI mer enn åtte år har Fett som Norges eneste feministiske tidsskrift reist viktige debatter i norsk offentlighet. Med spennende og utfordrende artikler, humor, energi og et delikat utseende skaper tidsskriftet engasjement og entusiasme hos feminister i alle leire.

Fett har nærmere 1000 abonnenter, noe som er meget bra i norsk tidsskriftssammenheng. Opplaget på 2000 blader distribueres også via Interpress og er dermed i salg i Narvesen kiosker i hele landet.

Fett har en viktig rolle i en større offentlig samtale om kjønn og kjønnspolitikk. Feminisme og likestilling vekker stadig debatt og det er stor interesse for å diskutere det normative grunnlaget for dagens likestillingspolitikk. Mainstreammedienes logikk egner seg imidlertid ikke alltid til å få fram nyansene, dilemmaene og mangfoldet av stemmer og oppfatninger. Her har Fett en viktig funksjon, både ved å være et forum for en annen type kjønnsdebatt, og ved å bringe fram nye stemmer som bidrar i den bredere offentligheten.

Fett har også en annen rolle i norsk offentlighet. I Fett kan unge skribenter utvikle sine tanker og sin stil for et bredt publikum. Flere profilerte unge skribenter i dagens offentlighet har tilhørighet til eller bakgrunn i Fett. Tidligere redaktør Siri Lindstad kom i 2010 ut med boka ’Å fylle L-ordet med mening’, og tidligere debattredaktør Hannah Helseth kom ut med boka ’Generasjon Sex’. Også Dagbladets debattredaktør Marte Michelet og samfunnsredaktør Martine Aurdal har fortid i Fett.

tillinger om kjønn og seksualitet. Målet vårt er å skape et feministisk, offentlig rom for debatt, refleksjon, informasjon og tull. Vi vil at Fett skal engasjere feminister i alle leire, gutter og jenter og vi ønsker å bryte grensene mellom akademia og aktivisme. Vi vil diskutere sak, ikke person. Vi vil avdekke myter, ikke skape nye. Vi vil åpne opp, ikke lukke igjen.

www.fett.no

FOLKEMUSIKK

Tidsskriftet Folkemusikk kjem ut fire gonger i året, og kvart nummer har 100 sider. Du får intervju, reportasjar, kronikkar, fagartiklar, platemeldingar og mykje anna frå heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg!

Bladet feira 75-årsjubileum i 2016, og er i dag det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans.

www.folkemusikk.no

FOTOGRAFI

Fotografi ble første gang utgitt i 1967 og er Norges største fototidsskrift. Fotografi er det eneste forumet som fremmer norsk fotografi til et bredt publikum. Vi representerer, og ivaretar, det norske fotomiljøet, både for profesjonelle fotografer og amatører.

Bladet har stor bredde i det redaksjonelle stoffet med fotografpresentasjoner og intervjuer med norske og utenlandske fotografer. Bladet har dessuten et tett samarbeid med fotoutdanningene i Trondheim og Oslo fordi bladet ser det som viktig å vise unge og lovende norske fotografers arbeider

Fotografi søker å dekke de kunstneriske, faglige, praktiske og tekniske sider ved fotografiet. Dette gjør vi gjennom å dele og spre kunnskap om, forståelse for, og opplevelse av fotografiet som historisk kulturytring, som samfunnsfenomen og som estetisk og kunstnerisk uttrykk.

Fotografi er det eneste norske tidsskriftet som søker å øke den generelle kunnskapen om det fotografiske mediet i Norge.

Fotografi synliggjør hva som foregår i det fotografiske miljøet og er en viktig kanal hvor etablerte og nye fotografer får presentert seg og sitt arbeid.

Fotografi har 7 utgivelser i året og er på 100 sider.

www.fotografi.no

JAZZNYTT

JAZZNYTT er Norges ledende magasin for jazz. Magasinet utkommer i fire numre i året: vår – sommer – høst – vinter. Ansvarlig utgiver er  stiftelsen ODIN.

http://jazznytt.jazzinorge.no/

JOSIMAR

Josimar er et månedlig magasin om fotball, der fokuset ligger bakenfor de ukentlige nyhetsoppdateringene. Utgangspunktet for stoffvalget er ikke ligaplassering, toppscorerlisten, lønnsøkninger eller de siste sladre-historiene om de store stjernene. Isteden ønsker bladet å ta leseren under overflaten, og presentere fotballens historie, kultur, sosiologi samt sportens mange spennende profiler og fortellinger. Flesteparten av artiklene i bladet vil være forfattet av skribenter med annen bakgrunn enn fra sportsjournalistikk.

www.josimar.no

KUNSTHÅNDVERK

Tidsskriftet Kunsthåndverk dekker estetiske ytterpunkter og mange former for samtidskunst – det er et kunstblad for dem med et åpent blikk og sterke følelser i hendene.

Kunsthåndverk kan defineres meget vidt og omfatter i særdeleshet materialbasert kunst, herunder keramikk, tekstil, metall og glass.

Bladet speiler de mange spennende skjæringspunktene mellom kunst og levd liv og hverdag, og ser på forutsetningene for manuelt arbeid, husflid og enkel industri i dagens samfunn.

www.kunsthandverk.no

MELK

MELK ble startet av Martine Johansen og Anna Nafstad i 2015 etter et omfattende arbeid med Oslo Pride samme år. Gjennom et halvt års arbeid med Pridebloggen oppdaget vi en mangel på skeiv kulturformidling i Norge, og MELK er resultatet av denne oppdagelsen og ønsket om å skape et rom for nettopp dette.

MELK kommer ut fire ganger i året, med ulike bidragsytere fra gang til gang.

www.melkmag.com

MINERVA

Tidsskriftet Minerva har aner helt tilbake til 1924, og har siden 2002 utkommet fast med fire utgivelser i året. Ansvarlig redaktør er Nils August Andresen.

Minerva var opprinnelig Den Konservative Studenforenings avis, men er i dag en helt selvstendig aktør. Selv om tidsskriftet har bevart sitt liberalkonservative ståsted, dekker skribentene et langt bredere politisk og tematisk spektrum.

Minervas utgaver har tre hoveddeler. Hver utgave har et bredt definert hovedtema, som tar opp spørsmål rundt politikk og samfunn, og denne delen inneholder artikler som belyser dette temaet fra ulike synsvinkler. Idéseksjonen tar opp temaer av mer filosofisk art. Kulturseksjonen består av artikler om kulturelle spørsmål og problemstillinger. I tillegg til de tre seksjonene inneholder hvert nummer faste spalter og småstoff.

Minerva er et av landets raskest voksende tidsskrift. Siden relanseringen av papirtidsskriftet i 2001 har Minerva etablert seg som en tydelig røst og en viktig debattarena i norsk offentlighet. Nettsiden minervanett.no, som daglig publiserer artikler, reportasjer og kommentarstoff om politikk, samfunn og kultur, er en av Norges største digitale debattarenaer.

Minervas mål er å være en arena for opplyst offentlig debatt om kulturelle, ideologiske, filosofiske og samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å styrke den offentlige debatten ved å fungere som et korrektiv til dagspressens ofte overfladiske dekning av samfunnet og kulturen.

www.minerva.as

NORSK SHAKESPEARE- OG TEATERTIDSSKRIFT

”Det är hit vår svenska Teatertidkning borda komma” – skriver den svenske avisa Dagens Nyheter, 9. juli 2008 om Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Skuespilleren Bjørn Sundquist kaller tidsskriftet ”helt nødvendig for meg som teatermann”.

Tidsskriftet dekker aktuelt teater og scenekunst i inn- og utland. Festivaler, ny dramatikk, trender og tendenser i fomr av intervjuer, anmeldelser, essays og debatt. Det har i løpet av de 10 årene det har eksistert blitt en sentral referanse, og premissleverandør i den løpende teaterdebatten.  Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift utkommer med 4 numre pr år, og redaktør er teaterkritiker Therese Bjørneboe.

www.shakespearetidsskrift.no

NYTT NORSK TIDSSKRIFT

– for politikk, kultur og vitenskap

Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt.

Nytt Norsk Tidsskrift er et redaksjonsstyrt tidsskrift. Alle innsendte bidrag blir lest og vurdert av redaksjonens medlemmer, som hovedsakelig dekker følgende fagområder: samfunnsvitenskap, juss, økonomi, litteratur, medisin, og filosofi. I tilfeller der innsendte bidrag faller utenfor redaksjonens kompetanseområde brukes eksterne fagkonsulenter. Nytt Norsk Tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i henhold til Universitets- og høgskolerådets rangering.

Tidsskriftet kommer i fire utgivelser per år.

www.universitetsforlaget.no/nnt

PROSA

Prosa er eit uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift om norsk og omsett sakprosa. Det vart oppretta i 1995 og kjem ut seks gongar i året. Utgivar er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og abonnement på Prosa er inkludert i medlemsavgifta. Ikkje-medlemar kan også teikne abonnement, og tidsskriftet fins i laussal på Narvesen-kioskar og i somme bokhandlar. Opplaget på 6200 gjer Prosa til Norges største litteraturtidsskrift.

I januar 2019 tok Merete Røsvik over som redaktør etter Sindre Hovdenakk, og tidsskriftet har fått ny visuell profil ved Johanne Hjorthol. Nettside: www.prosa.no

Prosa er medlem av Norsk Tidsskriftforening og blir redigert etter Redaktørplakaten.

http://www.prosa.no

SAMTIDEN

Samtiden er Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift, grunnlagt i 1890. Tidsskriftet er et ledende medium for politikk og kultur i Norge og presenterer et bredt spekter av temaer, skribenter og sjangrer for å skildre og analysere vår egen samtid. Alt i et format som gjør det mulig å gå i dybden der dagspressen haster forbi.

Samtiden ønsker å vise at det er mulig å skape selvstendige, frie dagsordener også uten en stor dagsavis’ ressurser – så lenge man som publisist og fri skribent er drevet av ønsket om å fremme vesentlige saker og modige debatter. Artikler i Samtiden er ofte utgangspunkt for debatt i en rekke andre medier. Samtiden er også opptatt av et internasjonalt fokus og publiserer ofte oversatte artikler av utenlandske skribenter.

www.samtiden.no

SYN OG SEGN

Syn og Segn er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike allmennkulturelle tidsskrifta i dag, stifta av Arne Garborg og Rasmus Flo i 1894.

Tidsskriftet har lesestoff over eit breitt register av tema innanfor kultur, politikk og samfunn og er eit naudsynt korrektiv og supplement til kulturdekninga i norske medium. Syn og Segn er ein premissgjevar i det breie offentlege ordskiftet – ikkje berre for det nynorske kjernepublikummet, men også for kritisk kulturinteresserte i alle samfunnslag.

Syn og Segn har ei variert blanding av kjende tema og kuriøse tekstar, og gjev lesarane pusterom og tid til å fordjupe seg i forskjellige artiklar. Som nynorsk tidsskrift representerer Syn og Segn både ein nisje, ein folkekultur og ein motkultur.

I 2010 vart Syn og Segn kåra til Årets tidsskrift i Noreg og også til Årets nordiske tidsskrift. Tidsskriftet var også nominert til Årets tidsskrift i 2015.

Det er Litteraturselskapet Det norske Samlaget som gjev ut Syn og Segn.

www.synogsegn.no

VINDUET

Vinduet søker å være et aktuelt bindeledd mellom litteratur og kunst, film og musikk: Et seriøst tidsskrift som er synlig i kulturlandskapet, og som setter avtrykk. Innholdet består av essays, poesi, kritikk og litteraturhistoriske artikler fra vår nære fortid, samt intervjuer med ferske og etablerte forfattere.

Vinduet forsøker å være en aktør på litteraturscenen, med arrangementer i sammenheng med utgivelsene, og tilstedeværelse på kulturfestivaler, opplesningskvelder og andre naturlige forlengelser av tidsskriftarbeidet.

www.vinduet.no

Z FILMTIDSSKRIFT

Z tar film på alvor – både som kunst og underholdning. I Z trykkes dyptpløyende artikler, intervjuer og kortere essayistiske tekster om film. Hvert nummer av Z tar for seg et filmrelatert tema og belyser dette gjennom ulike innfallsvinkler. Tidligere temanumre har blant annet vært om amerikanske tv-serier, dokumentarfilm, ungdomsfilm, byen i filmen, japansk film, digitaliseringen. I 2014 vil vi blant annet publisere temanumre om «Krigsfilm» og «Nordisk barnefilm». Hvert år er også et av numrene viet ny norsk kort- og dokumentarfilm.

Z er til stor nytte for studenter og skoleelever som skriver semesteroppgaver eller vil sette seg inn i bestemte emner tilknyttet film, og både eldre og nyere temautgaver blir mye brukt til dette.

Z fokuserer ikke på omtaler av aktuelle kinofilmer, men prøver å formidle generell kunnskap om filmmediet og dets rolle i kulturen vår.

www.znett.com