Stikkordarkiv: Nasjonalbiblioteket

Avventende positiv til ny modell

Nasjonalbiblioteket lanserte mandag 2.5.2016 sin anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. – Det er ingen optimal modell, men den gir et godt grunnlag for at bibliotekene og markedet kan fungere sammen i fremtiden, sier styremedlem i Norsk Bibliotekforening Heidi Hovemoen. Nasjonalbibliotekets intensjoner er å gi bedre tilgang til e-bøker på … Fortsett å lese Avventende positiv til ny modell

Nasjonalbibliotekets nye oppgaver kommer til syne

Nasjonalbiblioteket har i dag introdusert en ny toppkategori på nettstedet sitt: «Bibliotekfaglig». Etter en rask gjennomgang ser dette ut til å dekke de viktigste oppgavene NB overtok fra ABM-utvikling ved nyttårsskiftet. Enkelte mangler finner vi, men nå er man i gang. Tekst og foto: Anders Ericson Nytt: På nettstedet sitt nb.no endra Nasjonalbiblioteket samme ettermiddag/kveld navnet på den … Fortsett å lese Nasjonalbibliotekets nye oppgaver kommer til syne

Nasjonalbiblioteket «tetter hull» på musikkområdet

For to uker siden rapporterte Norsk Musikkbibliotekforening at nasjonens musikalske hukommelse forvitrer. Men Nasjonalbiblioteket forsikrer at nå det skjer ting både med pliktavlevering, diskografi og et nasjonalt digitalt musikkarkiv for forsking og dokumentasjon. Noe musikkbibliotekarene setter pris på. Tekst: Anders Ericson Det var på bakgrunn av kronikken hennes i Ballade at vi 7. oktober tok … Fortsett å lese Nasjonalbiblioteket «tetter hull» på musikkområdet

Norske musikkbibliotek i krise: – Er Grieg mindre viktig enn Ibsen?

I forrige uke kunne vi på det musikkfaglige nettstedet Ballade.no lese et alvorlig varsko fra Frida Røsand, lederen av Norsk musikkbibliotekforening (NMBF). Ikke bare er musikktilbudet på kort tid utradert i mange bibliotek, men det oppstår hull i hele nasjonens musikalske hukommelse. Hvordan skal musikken som kunstart sikres i biblioteket? Er det håp om musikkstrømming … Fortsett å lese Norske musikkbibliotek i krise: – Er Grieg mindre viktig enn Ibsen?

Høringsuttalelse til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Bibliotekene er en unik lokal kulturarena med lav terskel for deltakelse og høy tilgjengelighet. NBF håper Kulturdepartementet tar tak i analyser og konklusjoner fra Kulturutredningen for å styrke bibliotekene som en essensiell del av den kulturelle infrastrukturen som sikrer et levende demokrati og en god ytringskultur i Norge.

NBF foreslår evaluering av Nasjonalbiblioteket

5. april kunne Bibliotekforum offentliggjøre at Riksrevisjonen vurderer å gjennomføre en såkalt forvaltningsrevisjon av folkebibliotekfeltet. Nå er det samtidig klart at Norsk Bibliotekforenings Hovedstyre vil be Kulturdepartementet gjennomføre «en evaluering av NB som strategisk utviklingsorgan og forvaltningsorgan». Tekst og foto: Anders Ericson Riksrevisjonen gjennomfører i disse dager en foranalyse. Innen sommerferien avgjør Riksrevisjonen om man skal gjennomføre … Fortsett å lese NBF foreslår evaluering av Nasjonalbiblioteket

Riksrevisjonen urolig for folkebibliotektilbudet

«Folkebibliotekenes forvaltning av nasjonale mål» er tittelen på en foranalyse Riksrevisjonen setter i gang i disse dager. Arbeidet er i en tidlig planfase, men målet er å gjennomføre en full forvaltningsrevisjon, ifølge pressekontakt Kristin Amundsen ved Riksrevisjonen. Bakgrunnen er Stortingets ønske om gode bibliotek i alle kommuner. Tekst og foto: Anders Ericson Amundsen viser til … Fortsett å lese Riksrevisjonen urolig for folkebibliotektilbudet

Ingeborg Rygh Hjorthen om NB: – Mangler vilje til å la biblioteksektoren delta aktivt i utviklingen av sin egen fremtid

Morgenbladet følger i dag opp sin kritiske behandling av Nasjonalbiblioteket og dets ledelse. I forrige uke var temaet gjennomtrekken av direktører, nå handler det om mangel på åpenhet og på utviklingsarbeid for landets folkebibliotek. Avisa intervjuer blant annet Ingeborg Rygh Hjorthen, Norsk Bibliotekforenings leder. Tekst: Anders Ericson Under tittelen ”Taust og selvsentrert” heter det i … Fortsett å lese Ingeborg Rygh Hjorthen om NB: – Mangler vilje til å la biblioteksektoren delta aktivt i utviklingen av sin egen fremtid

– Nasjonalbibliotekets mandat må utvides

To år er gått siden Nasjonalbiblioteket (NB) overtok det statlige ansvaret for bibliotekutvikling etter ABM-utvikling. Da var det høylydte diskusjoner, men siden har det først og fremst vært stille. – Det kan ikke være fordi alle er såre fornøyde, mener Marit Andersen Somby. Bibliotekrådgiveren ved Troms fylkesbibliotek og medlem av Norsk Bibliotekforenings Hovedstyre tok 5. … Fortsett å lese – Nasjonalbibliotekets mandat må utvides

Norsk Bibliotekforening etterlyser bibliotekløft

Norsk Bibliotekforening (NBF) etterlyser konkrete politiske grep i statsbudsjettet og en oppfølging av Kulturløftet II og Stortingsmeldingen om bibliotek. – Bibliotekenes økte formidlingsansvar og møteplassfunksjon er slått fast i Bibliotekmeldinga og Kulturdepartementets forslag til revidert biblioteklov. Dette gjenspeiles ikke i statsbudsjettet, sier Norsk Bibliotekforenings leder, Ingeborg Rygh Hjorthen i en kommentar til regjeringens budsjettforslag. – Vi savner … Fortsett å lese Norsk Bibliotekforening etterlyser bibliotekløft